ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
Editor Manual
dot
Basic Function
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมล์สมัครรับข่าวสาร
dot
Special Function
dot
ระบบผู้ช่วย
dot
Customer Support
dot
dot
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
EXAMPLE
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


จัดการกลุ่มบทความ / บทความ

กลุ่มบทความ คือ เป็นกลุ่มบทความซึ่งจะมีบทความภายในที่เกี่ยวข้องกัน  โดยมีการแบ่งออกให้เป็นหมวดหมู่  เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการจัดการเว็บไซต์
บทความ คือ บทความภายในมีการแยกประเภทออกมาจากกลุ่มบทความนั้นๆ

การแสดงข้อมูลหน้าแรกของชื่อกลุ่มบทความและบทความภายในจะขึ้นอยู่กับการเลือกรูปแบบ Layout  ID ที่ท่านเลือกใช้งาน  หากท่านต้องการเปลี่ยนรูปแบบของ Layout ID เป็น Layout  ID ใหม่  ข้อมูลในกลุ่มบทความและบทความจะยังอยู่ เพียงแต่มีการเปลี่ยนตำแหน่งการแสดงผลไปตาม Layout  ID ใหม่เท่านั้น

สัญลักษณ์ปุ่มการใช้งาน

ชื่อกลุ่มบทความ คลิกที่ชื่อกลุ่มบทความที่ต้องการเพื่อเข้าไปดู และแก้ไขบทความที่อยู่ภายใน
คลิกเพื่อดูหน้ารวม กลุ่มบทความ
จะเป็นการแก้ไขชื่อของกลุ่มบทความ, รูปแทนชื่อ และบทนำของกลุ่มบทความ
จะเป็นการเพิ่มบทความเข้าไปในกลุ่มบทความนั้น ๆ
จะเป็นการลบชื่อกลุ่มบทความนั้น ๆ ออกจากระบบ โดยบทความที่อยู่ภายในนั้น จะถูกย้ายไปไว้ที่ Special Column ให้โดยอัตโนมัติ (กลุ่มบทความที่ 1-6 จะไม่สามารถลบออกจากระบบได้ แก้ไขได้เพียงอย่างเดียว)

 รายละเอียดการใช้งาน "จัดการกลุ่มบทความ/บทความ" มีดังนี้วิธีเพิ่มกลุ่มบทความใหม่
วิธีสร้างกลุ่มบทความแบบ Blog
วิธีดูตัวอย่างข้อมูลหน้ารวมกลุ่มบทความ
วิธีแก้ไขกลุ่มบทความ
วิธีเพิ่มบทความใหม่
วิธีดูตัวอย่างข้อมูลหน้าบทความ
วิธีค้นหาบทความ
วิธีแก้ไขบทความ
วิธีเปลี่ยนลำดับการแสดงบทความ
วิธีย้ายบทความภายในกลุ่มบทความ
จัดการประวัติการแก้ไขบทความ
วิธีลบกลุ่มบทความ
วิธีลบบทความ
จัดการสีส่วนแสดงบทความ
การเปลี่ยนสีแถบพื้นหลังกลุ่มบทความ
วิธีกำหนดวันที่เวลาเพื่อแสดง/ปิดการแสดงบทความและบล็อก
Tips & Tricks ที่เกี่ยวข้องกับจัดการกลุ่มบทความ/บทความ
หน้า 1/1
1
[Go to top]