ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
Editor Manual
dot
Basic Function
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมล์สมัครรับข่าวสาร
dot
Special Function
dot
ระบบผู้ช่วย
dot
Customer Support
dot
dot
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
EXAMPLE
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


จัดการสีพื้นที่ด้านล่าง

การกำหนดสีส่วนด้านล่างของเว็บไซต์  มีวีธีการใช้งานดังนี้

1. ที่เมนู "จัดการเว็บไซต์"  คลิก "กำหนดสีส่วนด้านล่างของเว็บไซต์"


2. ที่แท็บ "จัดการสีส่วนท้ายของเว็บไซต์"  ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงสีของเว็บไซต์ส่วน "พื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์" และ "ส่วนท้ายของเว็บไซต์" ได้ตามต้องการ โดยกดที่ปุ่มสี และเลือกสีจากตารางสี  เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก "ตกลง" เพื่อบันทึก


จัดการสีส่วนท้ายของเว็บไซต์ ประกอบด้วย

สีข้อความส่วนท้าย (Copyright) ประกอบด้วย

♦ เลือกสีพื้นหลัง สำหรับ ส่วนท้ายของเว็บไซต์
♦ เลือกสีของตัวอักษร สำหรับ ส่วนท้ายของเว็บไซต์
♦ เลือกสีของลิงค์ สำหรับ ส่วนท้ายของเว็บไซต์
♦ เลือกสีของลิงค์ เมื่อถูกเมาส์ สำหรับ ส่วนท้ายของเว็บไซต์


สีพื้นที่ด้านล่าง  ท่านสามารถเลือกแสดงผลสีในส่วนพื้นที่ด้านล่างจากหัวข้อ "กำหนดการใช้งาน" โดยค่าเริ่มต้นของสีพื้นที่ด้านล่างจะเป็น "ใช้ค่าสีจากสีของบทความ (รูปแบบเดิม)" คือ สีตัวอักษร สีของลิงค์ และสีพื้นหลัง ซึ่งจะใช้สีเหมือนกับที่ตั้งค่าสีส่วนแสดงบทความ

แต่ในกรณีที่เลือกใช้ "กำหนดค่าสีของพื้นที่ด้านล่างเอง" ระบบจะใช้สีจากที่ท่านเลือกในภาพด้านล่างมาแสดงผล (ตามหมายเลข 6-9 ในรูปด้านล่างนี้) ประกอบด้วย

♦ เลือกสีพื้นหลัง สำหรับ พื้นที่ด้านล่าง
♦ เลือกสีตัวอักษร สำหรับ พื้นที่ด้านล่าง
♦ เลือกสีของลิ้งค์ สำหรับ พื้นที่ด้านล่าง
♦ เลือกสีของลิ้งค์ เมื่อถูกเมาส์ สำหรับ พื้นที่ด้านล่าง

 "กำหนดค่าสีของพื้นที่ด้านล่างเอง" จะแสดงผลสีตัวอักษร ยกเว้น ในกรณีที่ท่านมีการตกแต่งและเลือกสีตัวอักษรสำหรับแสดงผลในพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์ โดยใช้เครื่องมือ Text Editor จากหน้าบทความ และนำ Souce Code มาวางใน พื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์  ระบบจะยังคงแสดงผลสีและรูปแบบอักษรตามที่ท่านตกแต่งมา โดยไม่ได้อิงจากเฉดสีที่เลือกไว้ในหัวข้อ  "กำหนดค่าสีของพื้นที่ด้านล่างเอง"

 
สีส่วนอื่น ๆ ประกอบด้วย

♦ เลือกสีพื้นหลังที่แสดงแบนเนอร์ ReadyPlanet
♦ เลือกสีตัวอักษรของข้อความ Visitors
พื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์

จัดการพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์
จัดการข้อความส่วนท้าย
การเปลี่ยนสีตัวอักษร Visitors
การเปลี่ยนสีพื้นหลังของแบนเนอร์ ReadyPlanet
Tips & Tricks ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์