ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
Editor Manual
dot
Basic Function
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมล์สมัครรับข่าวสาร
dot
Special Function
dot
ระบบผู้ช่วย
dot
Customer Support
dot
dot
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
EXAMPLE
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


วิธีใช้งานเมนู รายงาน

     เมนู รายงาน  จะสรุปยอดขายสินค้าในแต่ละช่วงเวลา โดยจะแยกเป็นสองประเภท คือ รายงานสรุปยอดขายในช่วงเวลาแยกตามลูกค้า ทำให้ทราบว่า ลูกค้าแต่ละคนมีการซื้อสินค้าในเว็บไซต์มียอดรวมเท่าใด เป็นสมาชิกเว็บไซต์แล้วหรือไม่ และ รายงานสรุปยอดขายในช่วงเวลาแยกตามสินค้า ทำให้ทราบว่าสินค้าแต่ละชิ้นนั้นขายได้จำนวนเท่าใด  มียอดการขายรวมเท่าใด เป็นต้น

     ซึ่งเว็บมาสเตอร์ สามารถค้นหาข้อมูลในเมนู รายงาน ตามการสรุปยอดขายแต่ละประเภทเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะมากยิ่งขึ้น  โดยค้นหาได้จาก วันที่สั่งซื้อ (สรุปยอดขายในช่วงเวลาที่มีการสั่งซื้อสินค้าตามต้องการ) ยอดขาย (ค้นหาตามช่วงของยอดการขาย)  และ ชื่อผู้สั่งซื้อ ในรายงานสรุปยอดขายในช่วงเวลาแยกตามลูกค้า  หรือ กลุ่มสินค้า ในรายงาน สรุปยอดขายในช่วงเวลาแยกตามสินค้า

ตัวอย่างการแสดงผล รายงานสรุปยอดขายในช่วงเวลาแยกตามลูกค้า

 

ตัวอย่างการแสดงผล รายงานสรุปยอดขายในช่วงเวลาแยกตามสินค้า
ระบบบริหารงานขาย Sales Management

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ Sales Management
การลงรายละเอียดและกำหนดวันที่ติดตามรายการสั่งซื้อและรายการติดต่อกลับ
วิธีใช้งานเมนู Follow-up
วิธีใช้งานเมนู รายการสั่งซื้อ
วิธีใช้งานเมนู รายการติดต่อกลับ
วิธีใช้งานเมนู รายการแจ้งโอนเงิน
ขั้นตอนสำหรับเว็บมาสเตอร์ใส่ข้อมูลเพื่อทำรายการสั่งซื้อแทนลูกค้า article