ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
Editor Manual
dot
Basic Function
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมล์สมัครรับข่าวสาร
dot
Special Function
dot
ระบบผู้ช่วย
dot
Customer Support
dot
dot
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
EXAMPLE
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


วิธีใช้งานเมนู รายการติดต่อกลับ

     เมนู รายการติดต่อกลับ คือ หน้าที่รวบรวมข้อมูลที่มาจากหน้าสินค้าชิ้นที่ใช้เลือกงานปุ่มติดต่อกลับ (เช่น สินค้าที่ไม่สามาถระบุราคาได้ หรือสินค้าที่ต้องสั่งจองล่วงหน้า เป็นต้น) ซึ่งเว็บมาสเตอร์สามารถดูรายละเอียดได้เทียบเท่ากับหน้า รายการติดต่อกลับ ที่อยู่ในส่วนจัดการระบบร้านค้าออนไลน์  VelaCommerce (ดูรายละเอียดวิธีจัดการรายการติดต่อกลับเพิ่มเติม คลิกที่นี่ )

     ซึ่งเว็บมาสเตอร์ สามารถค้นหาข้อมูลในเมนู รายการติดต่อกลับ ตามความต้องการแบบเฉพาะเจาะมากยิ่งขึ้น  โดยค้นหาได้จาก วันที่ติดต่อกลับ (วันที่ลูกค้าได้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มติดต่อกลับจากหน้าสินค้า)  และ หมายเลขการติดต่อ โดยจะปรากฎข้อมูลในตารางด้านล่าง  ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

 • ช่องซ้ายสุดคือสัญลักษณ์แสดงสถานะการติดตาม ทำให้ทราบข้อมูลว่าแต่ละรายการอยู่ในสถานะใด ตามขั้นตอนการติดตามที่อธิบายไว้ในข้างต้น  ซึ่งสามารถคลิกเพื่อเข้าสู่หน้าเพิ่มรายละเอียดและวันที่ในการติดตามลูกค้าครั้งถัดไปได้
   
 • หัวข้อ วันที่ติดต่อ คือ วันและเวลาที่ลูกค้าได้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มติดต่อกลับจากหน้าสินค้าบนหน้าเว็บไซต์
   
 • หัวข้อ หมายเลขการติดต่อ แสดงเลขรหัสของรายการติดต่อแต่ละรายการ
   
 • หัวข้อ ชื่อสินค้า แสดงชื่อของสินค้าชิ้นที่ลูกค้าสนใจและสอบถามข้อมูลผ่านแบบฟอร์มติดต่อกลับเข้ามา
   
 • หัวข้อ ราคา แสดงราคาสินค้าแต่ละรายการ
   
 • หัวข้อ แสดงตัวอย่าง เมื่อคลิกรูปแว่นขยาย จะปรากฎหน้าเว็บไซต์แสดงรายละเอียดสินค้าชิ้นนั้น ๆ
   
 • หัวข้อ ลบ คือ ลบบันทึกรายการติดต่อกลับออกจากระบบ Sales Management รวมถึงข้อมูลรายการติดต่อกลับนั้นๆ จะถูกลบออกจากบันทึกในหน้าระบบร้านค้าออนไลน์  VelaCommerce ด้วยระบบบริหารงานขาย Sales Management

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ Sales Management
การลงรายละเอียดและกำหนดวันที่ติดตามรายการสั่งซื้อและรายการติดต่อกลับ
วิธีใช้งานเมนู Follow-up
วิธีใช้งานเมนู รายการสั่งซื้อ
วิธีใช้งานเมนู รายการแจ้งโอนเงิน
วิธีใช้งานเมนู รายงาน
ขั้นตอนสำหรับเว็บมาสเตอร์ใส่ข้อมูลเพื่อทำรายการสั่งซื้อแทนลูกค้า article