ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
Editor Manual
dot
Basic Function
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมล์สมัครรับข่าวสาร
dot
Special Function
dot
ระบบผู้ช่วย
dot
Customer Support
dot
dot
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
EXAMPLE
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


วิธีใช้งานเมนู รายการสั่งซื้อ

     เมนู รายการสั่งซื้อ คือ หน้าที่รวบรวมข้อมูลที่มาจากการคลิกสั่งซื้อสินค้าในระบบร้านค้าออนไลน์  ซึ่งเว็บมาสเตอร์สามารถดูรายละเอียดได้เทียบเท่ากับหน้า ข้อมูลการสั่งซื้อ ที่อยู่ในส่วนจัดการระบบร้านค้าออนไลน์  VelaCommerce (ดูรายละเอียดวิธีจัดการรายการสั่งซื้อเพิ่มเติม คลิกที่นี่)

     ซึ่งเว็บมาสเตอร์ สามารถค้นหาข้อมูลในเมนู รายการสั่งซื้อ ตามความต้องการแบบเฉพาะเจาะมากยิ่งขึ้น  โดยค้นหาได้จาก วันที่สั่งซื้อ (วันที่ลูกค้าได้คลิกรายการสั่งซื้อสินค้า)  สถานะ (สถานะของรายการสินค้านั้น ๆ เช่น New, Confirm, Paying, Shipped เป็นต้น) หมายเลขการสั่งซื้อ และ ชื่อผู้สั่งซื้อ โดยจะปรากฎข้อมูลในตารางด้านล่าง  ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

 • ช่องซ้ายสุดคือสัญลักษณ์แสดงสถานะการติดตาม ทำให้ทราบข้อมูลว่าแต่ละรายการอยู่ในสถานะใด ตามขั้นตอนการติดตามที่อธิบายไว้ในข้างต้น  ซึ่งสามารถคลิกเพื่อเข้าสู่หน้าเพิ่มรายละเอียดและวันที่ในการติดตามลูกค้าครั้งถัดไปได้
   
 • หัวข้อ วันที่สั่งซื้อ คือ วันและเวลาที่ลูกค้าได้คลิกทำรายการสั่งซื้อสินค้าบนหน้าเว็บไซต์
   
 • หัวข้อ หมายเลขการสั่งซื้อ แสดงเลขรหัสของรายการสั่งซื้อแต่ละรายการ
   
 • หัวข้อ ชื่อผู้สั่งซื้อ แสดงชื่อของลูกค้าผู้สั่งซื้อสินค้าแต่ละรายการ
   
 • หัวข้อ ยอดการสั่งซื้อ แสดงยอดเงินรวมของการสั่งซื้อสินค้าแต่ละรายการ
   
 • หัวข้อ วิธีการชำระเงิน  แสดงช่องทางที่ลูกค้าเลือกชำระเงินค่าสินค้า
   
 • หัวข้อ สถานะ คือ สถานะที่บอกว่ารายการนั้นๆ ยังไม่ได้ติดตาม หรือ กำลังติดตาม หรือ จบการติดตาม
   
 • หัวข้อ ลบ คือ ลบบันทึกรายการสั่งซื้อออกจากระบบ Sales Management รวมถึงข้อมูลรายการสั่งซื้อนั้นๆ จะถูกลบออกจากบันทึกในหน้าระบบร้านค้าออนไลน์  VelaCommerce ด้วยระบบบริหารงานขาย Sales Management

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ Sales Management
การลงรายละเอียดและกำหนดวันที่ติดตามรายการสั่งซื้อและรายการติดต่อกลับ
วิธีใช้งานเมนู Follow-up
วิธีใช้งานเมนู รายการติดต่อกลับ
วิธีใช้งานเมนู รายการแจ้งโอนเงิน
วิธีใช้งานเมนู รายงาน
ขั้นตอนสำหรับเว็บมาสเตอร์ใส่ข้อมูลเพื่อทำรายการสั่งซื้อแทนลูกค้า article