ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
Editor Manual
dot
Basic Function
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมล์สมัครรับข่าวสาร
dot
Special Function
dot
ระบบผู้ช่วย
dot
Customer Support
dot
dot
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
EXAMPLE
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


วิธีใช้งานเมนู Follow-up

     เมนู Follow-up เป็นหน้าที่รวบรวมข้อมูลการติดตามลูกค้าทุกรายการ ทั้ง รายการสั่งซื้อ คือ ข้อมูลที่มาจากการสั่งซื้อสินค้าในระบบร้านค้าออนไลน์ รวมกับ รายการติดต่อกลับ คือ ข้อมูลที่มาจากหน้าสินค้าชิ้นที่ใช้เลือกงานปุ่มติดต่อกลับ (เช่น สินค้าที่ไม่สามาถระบุราคาได้ หรือสินค้าที่ต้องสั่งจองล่วงหน้า เป็นต้น)

     ซึ่งเว็บมาสเตอร์สามารถค้นหาข้อมูลรายการติดตามในเมนู Follow-up ที่ต้องการแบบเฉพาะเจาะมากยิ่งขึ้น  โดยเลือกได้จาก  สถานะการติดตาม  (เลือกแสดงผลเฉพาะ รายการที่ยังไม่ได้ติดตาม , กำลังติดตาม, หรือจบการติดตาม) ประเภทรายการ (เลือกแสดงผลเฉพาะรายการสั่งซื้อหรือรายการติดต่อกลับ) และ วันที่ติดตามครั้งต่อไป (เลือกได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ) โดยจะปรากฎข้อมูลในตารางด้านล่าง  ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

 • ช่องซ้ายสุดคือสัญลักษณ์แสดงสถานะการติดตาม ทำให้ทราบข้อมูลว่าแต่ละรายการอยู่ในสถานะใด ตามขั้นตอนการติดตามที่อธิบายไว้ในข้างต้น  ซึ่งสามารถคลิกเพื่อเข้าสู่หน้าเพิ่มรายละเอียดและวันที่ในการติดตามลูกค้าครั้งถัดไปได้
   
 • หัวข้อ วันที่ติดตามครั้งต่อไป คือ วันและเวลาที่เว็บมาสเตอร์กำหนดไว้ว่าต้องติดต่อกลับลูกค้า หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้ลงรายละเอียดไว้ในรายการนั้นๆ
   
 • หัวข้อ วันที่เอกสาร คือ วันที่และเวลาที่สร้างรายการ หรือ ลงรายละเอียดการติดตามล่าสุดในรายการนั้นๆ
   
 • หัวข้อ รายละเอียดของเอกสาร คือ รายละเอียดโดยย่อของรายการติดตาม (เป็นข้อมูลจากรายการสั่งซื้อหรือรายการติดต่อกลับนั้นๆ)
   
 • หัวข้อ ข้อความ Follow-up คือ ข้อความที่เว็บมาสเตอร์ได้เพิ่มไว้ในช่อง Note เพื่อแจ้งเตือนว่าได้ติดต่อหรือจะต้องทำอะไรกับรายการนั้น ๆ บ้าง
   
 • หัวข้อ สถานะ คือ สถานะที่บอกว่ารายการนั้นๆ ยังไม่ได้ติดตาม หรือ กำลังติดตาม หรือ จบการติดตามระบบบริหารงานขาย Sales Management

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ Sales Management
การลงรายละเอียดและกำหนดวันที่ติดตามรายการสั่งซื้อและรายการติดต่อกลับ
วิธีใช้งานเมนู รายการสั่งซื้อ
วิธีใช้งานเมนู รายการติดต่อกลับ
วิธีใช้งานเมนู รายการแจ้งโอนเงิน
วิธีใช้งานเมนู รายงาน
ขั้นตอนสำหรับเว็บมาสเตอร์ใส่ข้อมูลเพื่อทำรายการสั่งซื้อแทนลูกค้า article