ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
Editor Manual
dot
Basic Function
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมล์สมัครรับข่าวสาร
dot
Special Function
dot
ระบบผู้ช่วย
dot
Customer Support
dot
dot
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
EXAMPLE
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


การลงรายละเอียดและกำหนดวันที่ติดตามรายการสั่งซื้อและรายการติดต่อกลับ

เมื่อลูกค้ามีการคลิกสั่งซื้อสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ ผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ VelaCommerce จนจบกระบวนการแล้ว ข้อมูลการสั่งซื้อนั้น ๆ จะถูกเพิ่มเข้ามาในระบบ Sales Management ซึ่งรายการที่ยังไม่ได้มีการติดตามใด ๆ จะมีสัญลักษณ์   ในช่องซ้ายสุดของรายการใหม่ปรากฎ  หากเว็บมาสเตอร์มีการติดต่อกลับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าแล้ว สามารถบันทึกรายละเอียดการติดต่อตามขั้นตอนดังนี้

1.  ให้คลิกที่สัญลักษณ์   เพื่อเข้าสู่หน้าจัดการรายการสั่งซื้อที่ต้องการ


2. เข้าสู่หน้ารายละเอียดการสั่งซื้อ ท่านสามารถจัดการรายการสั่งซื้อเหมือนในระบบร้านค้าออนไลน์ VelaCommerce ได้ (ดูรายละเอียดวิธีจัดการรายการสั่งซื้อเพิ่มเติม คลิกที่นี่ ) และลงรายละเอียดการติดต่อกับลูกค้าได้ในช่อง Note

     ช่อง Note : รองรับการกรอกข้อมูลที่เป็นตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษที่มีบนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์เท่านั้นค่ะ (หากพิมพ์ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์นอกเหนือจากนี้ ข้อมูลในช่อง Note จะไม่แสดงผลค่ะ)


3. จากนั้น คลิกช่อง วันที่ติดตาม จะปรากฎปฏิทิน ให้ท่านเลือกวันที่และเวลา เพื่อตั้งการแจ้งเตือนกำหนดการติดต่อลูกค้าครั้งถัดไป และคลิกปุ่ม Done (หากไม่มีการติดต่อครั้งถัดไปแล้ว สามารถใส่เวลาปัจจุบัน โดยคลิกที่ปุ่ม Now )


4. จะปรากฎข้อมูลในช่อง Note และวันที่ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องและ คลิกปุ่ม “ตกลง” เพื่อบันทึก


5. ปรากฎข้อมูลที่บันทึกแล้ว ในตำแหน่งใต้ช่อง Note (สามารถพิมพ์ข้อมูลในช่อง Note เพิ่มเติมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)


6. หากย้อนกลับไปยังหน้ารวมรายการติดตาม  จะพบว่า รายการสั่งซื้อที่มีการเพิ่มรายละเอียดและวันที่การติดต่อครั้งถัดไป จะถูกเปลี่ยนสถานะจาก   (ยังไม่ได้ติดตาม)  เป็น   (กำลังติดตาม) และถ้านำ cursor เมาส์ไปชี้ที่สัญลักษณ์   จะปรากฎรายละเอียดของรายการติดตามนั้น ๆ ให้ทราบด้วย


ตัวอย่างการแสดงผลรายละเอียดของรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดการติดต่อครั้งถัดไป (สัญลักษณ์   )ตัวอย่างการแสดงผลรายละเอียดของรายการสั่งซื้อที่ถึงกำหนดการติดต่อครั้งถัดไปในวันนั้น ๆ หรือเกินวันที่กำหนด (สัญลักษณ์   )


7. และในกรณีที่มีการติดต่อกับลูกค้าจนสามารถปิดการขายและจบกระบวนการติดตาม  สามารถปิดรายการติดตามนั้น  ๆ ได้ (เบื้องต้นอาจมีการเพิ่มข้อความ Note เพื่อสรุปรายละเอียดการติดต่อก่อน ดังรูป)


     เมื่อปรากฎข้อความสรุปแล้ว ให้ทำเครื่องหมายกาถูกในหัวข้อ “จบการติดตาม” ที่อยู่ในกรอบเดียวกับข้อความสรุปนั้น และระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ


     หากย้อนกลับไปยังหน้ารวมรายการติดตาม  จะปรากฎสัญลักษณ์  ในช่องด้านซ้ายสุดของรายการติดตามที่มีสถานะ “จบการติดตาม”

นอกจากนี้ ท่านสามารถเข้าดูและจัดการข้อมูลในระบบ Sales Management แยกตามประเภทเมนู 6 เมนูด้วยกัน สามารถติดตามอ่านรายละเอียดได้ในบทความถัดไปค่ะ
ระบบบริหารงานขาย Sales Management

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ Sales Management
วิธีใช้งานเมนู Follow-up
วิธีใช้งานเมนู รายการสั่งซื้อ
วิธีใช้งานเมนู รายการติดต่อกลับ
วิธีใช้งานเมนู รายการแจ้งโอนเงิน
วิธีใช้งานเมนู รายงาน
ขั้นตอนสำหรับเว็บมาสเตอร์ใส่ข้อมูลเพื่อทำรายการสั่งซื้อแทนลูกค้า article