ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
Editor Manual
dot
Basic Function
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมล์สมัครรับข่าวสาร
dot
Special Function
dot
ระบบผู้ช่วย
dot
Customer Support
dot
dot
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
EXAMPLE
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


วิธีตั้งค่าแสดงรูปภาพการชำระเงินและข้อความอธิบายในหน้าตะกร้าสินค้า article

รูปภาพการชำระเงินและข้อความอธิบาย

รูปภาพการชำระเงิน  คือ รูปภาพอธิบายขั้นตอนการสั่งซื้อในหน้าตะกร้าสินค้า  ซึ่งจะช่วยนำทางแก่ลูกค้าที่กำลังสั่งซื้อสินค้าให้ทราบว่ากำลังทำรายการสั่งซื้อถึงขั้นตอนใดแล้ว  ประกอบด้วยคำอธิบายภาพทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ เลือกสินค้า, ป้อนที่อยู่จัดส่ง, ชำระเงิน, และ จบขั้นตอนสั่งซื้อ 

ข้อความอธิบาย จะทำงานควบคู่กับระบบรูปภาพการชำระเงิน โดยข้อความอธิบายจะแสดงผลตำแหน่งใต้รูปภาพการชำระเงิน  ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าที่กำลังสั่งซื้อสินค้าเข้าใจกระบวนการและวิธีสั่งซื้อในแต่ละขั้นตอนมากยิ่งขึ้น

โดยมีขั้นตอนการตั้งค่าการแสดงผลรูปภาพการชำระเงินและข้อความอธิบายดังนี้

1. ที่เมนู "ระบบเสริม" คลิกเมนู "ตั้งค่าร้านค้า"
 

2. คลิกแท็บ "ปุ่มและไอคอน"

3. ที่หัวข้อ "เปิด/ปิด รูปภาพการชำระเงิน"  คลิกตัวเลือก "เปิด" จะปรากฎรูปแบบของรูปภาพการชำระเงิน คลิกเลือกใช้ตามต้องการ โดยมีชุดรูปภาพการชำระเงินให้เลือกใช้ได้ 2 รูปแบบด้วยกัน


4. เมื่อเลือกเปิดใช้งานรูปภาพการชำระเงินแล้ว ระบบจะแสดงผลหัวข้อตั้งค่า "เปิด/ปิด ข้อความอธิบาย"  โดยสามารถตั้งค่าการใช้งานได้ดังนี้

 

หมายเลข 1 คลิกเปิดใช้งานข้อความอธิบาย 
หมายเลข 2 ปรากฎหัวข้อ "พื้นหลังข้อความอธิบาย" สามารถเลือกสีพื้นหลังของข้อความอธิบายได้ 3 สี คือ สีขาว สีฟ้า และสีชมพู
หมายเลข 3 ข้อความอธิบาย  ท่านสามารถพิมพ์คำอธิบายแต่ละขั้นตอนของการทำรายการสั่งซื้อเพิ่มเติมในข้อความอธิบายทั้งหมด 4 หน้า ได้แก่  หน้าเลือกสินค้า, หน้าป้อนที่อยู่จัดส่ง/ใบเสร็จ, หน้าชำระเงิน, และ หน้าจบขั้นตอนการสั่งซื้อ โดยในส่วนนี้รองรับการวางโค้ด HTML เพื่อการแสดงผลที่สวยงามน่าสนใจยิ่งขึ้น

5. คลิกปุ่ม "บันทึก"


การแสดงผลรูปภาพการชำระเงินและข้อความอธิบายบนหน้าเว็บไซต์ 

ขั้นตอนที่ 1 เลือกสินค้า (หน้าตะกร้าสินค้า)


ขั้นตอนที่ 2 หน้าป้อนที่อยู่จัดส่ง/ใบเสร็จ


ขั้นตอนที่ 3 หน้าชำระเงิน


ขั้นตอนที่ 4 หน้าจบขั้นตอนการสั่งซื้อ
ระบบ Vela Commerce

การเพิ่มหมวดหมู่บนสุด article
การเพิ่มหมวดหมู่ย่อย article
การเพิ่มหมวดหมู่พิเศษ
วิธีเพิ่มสินค้า article
การแก้ไขสินค้า article
วิธีเปลี่ยนสถานะสินค้า article
วิธีเปลี่ยนลำดับสินค้า
การเปลี่ยนรูปสินค้า article
การกำหนด Alternate Text รูปภาพสินค้าหลักและรูปภาพสินค้าเสริม article
การกำหนดขนาดรูปภาพสินค้า article
วิธีกำหนดลายน้ำให้กับรูปภาพสินค้า
วิธีกำหนดลำดับแสดงรูปภาพเสริมสินค้า
การลบสินค้า article
การย้ายสินค้าไปหมวดหมู่อื่น article
การใส่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ article
ระบบชำระเงิน
การเลือกใช้สกุลเงินที่ใช้กับระบบบัตรเครดิตของ Paypal article
วิธีจัดการรายการสั่งซื้อ
การตั้งค่าร้านค้า article
การใช้งานระบบ stock สินค้า article
การสั่งซื้อสินค้าเกินกว่าที่มีใน stock
วิธีตั้งค่าการคืนจำนวนสินค้าเข้าสู่ระบบ Stock สินค้า เมื่อมีการยกเลิกรายการสั่งซื้อ
วิธีตั้งค่าแสดงจำนวนสินค้าใน Stock ที่หน้าเว็บไซต์
วิธีกำหนดรูปแบบเริ่มต้นของหน้ารวมสินค้า
การใช้งาน ปุ่มหน้ารายการสั่งซื้อ (หน้าตะกร้าสินค้า)
รูปแบบการคิดค่าขนส่งสินค้า article
วิธีการตั้งค่า vat ค่าขนส่ง
วิธีการกำหนดราคาสำหรับกลุ่มสมาชิก
วิธีกำหนดการแสดงรูปภาพในรายการสั่งซื้อ
วิธีกำหนดและแจ้งสถานะรายการสั่งซื้อให้กับลูกค้า
วิธีเพิ่ม "ข้อมูลที่อยู่ร้านค้า" ในใบรายการสั่งซื้อ article
วิธีตั้งค่าอีเมลร้านค้า
วิธีการใช้งานระบบค้นหา Ready Planet Search Engine
วิธีกำหนดคำนิยามหัวข้อรายละเอียดสินค้า
วิธีการใช้งานระบบ Combined Search article
วิธีการใช้งานระบบ Custom Field article
วิธีการสร้างแบบฟอร์มในหน้า Checkout article
สร้างเมนูประวัติการสั่งซื้อสินค้าของสมาชิก
การจัดวางรายการสินค้าที่เมนูย่อย
การสร้าง/จัดการ Catalogแสดงผลบนหน้าแรกของเว็บไซต์
ค้นหาสินค้า
ค้นหารายงานสั่งซื้อ
แบบฟอร์ม
การสร้างฟอร์มติดต่อกลับให้กับสินค้า
ระบบคูปองส่วนลด (E-Coupon)