ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
Editor Manual
dot
Basic Function
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมล์สมัครรับข่าวสาร
dot
Special Function
dot
ระบบผู้ช่วย
dot
Customer Support
dot
dot
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
EXAMPLE
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


วิธีตั้งค่าการคืนจำนวนสินค้าเข้าสู่ระบบ Stock สินค้า เมื่อมีการยกเลิกรายการสั่งซื้อ

สำหรับท่านสมาชิกที่มีการใช้งานฟังก์ชั่นสต็อกสินค้าในระบบร้านค้าออนไลน์ Vela Commerce  ซึ่งฟังก์ชั่นนี้จะช่วยให้ทราบจำนวนสินค้าที่ขายไปจากการสั่งซื้อออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ รวมถึงจำนวนสินค้าที่เหลืออยู่ในสต็อกด้วยค่ะ 

และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการใช้งานระบบสต็อกสินค้า  ในกรณีที่เว็บมาสเตอร์เปลี่ยนสถานะรายการสั่งซื้อเป็นยกเลิกหรือส่งคืน (ในหน้าจัดการรายการสั่งซื้อ)  ReadyPlanet จึงพัฒนาให้ระบบมีการคืนจำนวนสินค้าที่ถูกยกเลิกเหล่านั้นกลับเข้าสู่ระบบสต็อกสินค้าอัตโนมัติค่ะ  โดยมีขั้นตอนการตั้งค่าและใช้งานดังนี้ค่ะ

วิธีตั้งค่าการคืนจำนวนสินค้าเข้าสู่ระบบสต็อกสินค้าเมื่อมีการยกเลิกรายการสั่งซื้อ

 1. ล็อกอินเข้าส่วนสมาชิก ที่เมนู "ระบบเสริม" คลิกเมนู "ตั้งค่าร้านค้า"


2. จากนั้นคลิกแท็บ "รายการสั่งซื้อ"  ที่หัวข้อ "สถานะรายการสั่งซื้อ" สามารถแบ่งการตั้งค่าการใช้งานเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ค่ะ

 2.1. หากเลือกใช้รูปแบบ "ใช้ตามรูปแบบเดิม"  ซึ่งเป็นสถานะรายการสั่งซื้อมาตรฐาน  โดยการคืนจำนวนสินค้าในรายการสั่งซื้อเข้าสู่ระบบสต็อกสินค้า  ถูกกำหนดให้เกิดขึ้นเมื่อเว็บมาสเตอร์มีการเลือกเปลี่ยนสถานะในหน้าจัดการรายการสั่งซื้อเป็น "Cancelled" หรือ "Refunded" อัตโนมัติค่ะ (ดูตัวอย่างการใช้งานเบื้องต้นในข้อที่ 3 ค่ะ)


 2.2. หากเลือกใช้รูปแบบ "กำหนดสถานะรายการสั่งซื้อเอง"  ท่านสามารถกำหนดให้มีการคืนจำนวนสินค้าเข้าสู่ระบบสต็อกสินค้าในสถานะที่ต้องการได้ โดยให้ตั้งค่าที่หัวข้อ "สต็อกสินค้า" และทำเครื่องหมายกาถูกที่หน้าตัวเลือก "คืนจำนวนสินค้าเข้าสู่ระบบสต็อกสินค้า" ของตำแหน่งสถานะที่ต้องการ และคลิก บันทึก ค่ะ

 

3. ขั้นตอนการคืนจำนวนสินค้าเข้าสู่ระบบสต็อกสินค้า จะเกิดขึ้นเมื่อเว็บมาสเตอร์มีการเปลี่ยนสถานะของรายการสั่งซื้อแต่ละรายการในหน้าจัดการรายการสั่งซื้อ เป็น "Cancelled" หรือ "Refunded" (ตามรายละเอียดข้อ 2.1) หรือสถานะรายการสั่งซื้ออื่นๆหากมีการเลือกใช้แบบกำหนดเอง (ตามรายละเอียดข้อ 2.2 ) ค่ะ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง สินค้ารหัส Blush004 มีผู้สั่งซื้อไปแล้ว จำนวน 1 ชิ้น ทำให้มีจำนวนสินค้าคงเหลือในสต็อกสินค้า 49 ชิ้น (จากเดิม 50 ชิ้น)

ซึ่งต่อมา ผู้สั่งซื้อท่านนั้นได้ติดต่อขอยกเลิกรายการสั่งซื้อกับเว็บมาสเตอร์
เว็บมาสเตอร์จึงเปลี่ยนสถานะรายการสั่งซื้อดังกล่าวเป็น "ยกเลิกการซื้อ" (หรือสถานะรายการอื่นๆ ตามเงื่อนไขในข้อ 2.1 และ 2.2)
 ในหน้าจัดการรายการสั่งซื้อ


สินค้ารหัส Blush004 จากรายการสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก จำนวน 1 ชิ้น จะถูกคืนกลับสู่สต็อกสินค้า
ทำให้ยอดรวมของจำนวนสินค้า จาก 49 ชิ้น เพิ่มเป็น 50 ชิ้น

 

4. การแสดงผลจำนวนสินค้าที่มีในสต็อกสินค้า เว็บมาสเตอร์สามารถดูการแสดงผลของจำนวนสินค้าแต่ละรายการที่คงเหลือและพร้อมจำหน่ายในสต็อกสินค้า ซึ่งจะแสดงผลในส่วนต่าง ๆ ของระบบร้านค้าออนไลน์ดังต่อไปนี้

     4.1. แสดงผลจำนวนสินค้าที่มีในสต็อกสินค้าที่หน้าจัดการสินค้า เมื่อคลิกที่หมวดหมู่สินค้าจะแสดงผลรายการสินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่นั้น ๆ แต่ละรายการ  โดยจะมีหัวข้อ "จำนวนสินค้า" แสดงตัวเลขจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในสต็อก ณ ขณะนั้น ดังรูปด้านล่างค่ะ


 

4.2. แสดงผลจำนวนสินค้าที่มีในสต็อกสินค้าที่หน้าแก้ไขรายละเอียดสินค้า แต่ละรายการ  โดยสามารถดูได้ที่หัวข้อ Avialable Quantity ค่ะ


 

4.3. แสดงผลจำนวนสินค้าที่มีในสต็อกสินค้าที่หน้าค้นหาสินค้า เมื่อค้นหาสินค้าและระบบแสดงผลรายการสินค้า  จะแสดงผลจำนวนสินค้าที่หัวข้อ #Qty ค่ะ

 


หมายเหตุ

1. หากต้องการให้ระบบมีการคืนจำนวนสินค้ากลับเข้าสู่สต็อกสินค้าเมื่อมีการยกเลิกรายการสั่งซื้อ  จะต้องตั้งค่าร้านค้าออนไลน์ให้เปิดใช้งานระบบสต็อกสินค้า รวมถึงกำหนดจำนวนสินค้าที่มีในสต็อกในหน้ารายละเอียดสินค้าแต่ละชิ้นให้เรียบร้อยก่อนค่ะ (ดูรายละเอียด วิธีการใช้งานระบบสต็อกสินค้า เพิ่มเติม คลิกที่นี่ ค่ะ)

เปิดใช้งานระบบสต็อกสินค้า   กำหนดจำนวนสินค้าที่หน้ารายละเอียดสินค้า
 

 2. การทำงานของระบบวันที่ Quantity Date ในระบบสต็อกสินค้า เมื่อมีการแก้ไขวันที่ในช่อง Quantity Date ในหน้ารายละเอียดสินค้า   ระบบจะเริ่มนับจำนวนสินค้าชิ้นนั้น ๆ ในหัวข้อ Aviable Quantity และ Sum Order ใหม่ทันที  และหากมีการคลิกเปลี่ยนสถานะเป็น ยกเลิกรายการสั่งซื้อ ที่อยู่ในรอบวันที่เดิม ระบบจะไม่นับจำนวนสินค้าดังกล่าวคืนเข้าสู่ระบบสต็อกสินค้า 

     ตัวอย่างเช่น
♦ สินค้า A ถูกกำหนด Quantity Date เป็นวันที่ 27-03-2012 ซึ่งมีผู้สั่งซื้อสินค้า A จำนวน 2 ชิ้น รายการสั่งซื้อเลขที่ 12345 
♦ จากนั้น เว็บมาสเตอร์มีการปรับปรุงแก้ไข Quantity Date ของสินค้า A ใหม่ เป็นวันที่ 31-03-2012
♦ และหากเว็บมาสเตอร์มีการคลิกเปลี่ยนสถานะรายการสั่งซื้อเลขที่ 12345  เป็น "ยกเลิกรายการสั่งซื้อ"  สินค้า A จากรายการสั่งซื้อ 12345 ทั้ง 2 ชิ้นนั้นจะไม่ถูกนับคืนเข้าสู่สต็อกสินค้า เนื่องจากอยู่ในรอบ Quantity Date ที่ต่างกันค่ะ
ระบบ Vela Commerce

การเพิ่มหมวดหมู่บนสุด article
การเพิ่มหมวดหมู่ย่อย article
การเพิ่มหมวดหมู่พิเศษ
วิธีเพิ่มสินค้า article
การแก้ไขสินค้า article
วิธีเปลี่ยนสถานะสินค้า article
วิธีเปลี่ยนลำดับสินค้า
การเปลี่ยนรูปสินค้า article
การกำหนด Alternate Text รูปภาพสินค้าหลักและรูปภาพสินค้าเสริม article
การกำหนดขนาดรูปภาพสินค้า article
วิธีกำหนดลายน้ำให้กับรูปภาพสินค้า
วิธีกำหนดลำดับแสดงรูปภาพเสริมสินค้า
การลบสินค้า article
การย้ายสินค้าไปหมวดหมู่อื่น article
การใส่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ article
ระบบชำระเงิน
การเลือกใช้สกุลเงินที่ใช้กับระบบบัตรเครดิตของ Paypal article
วิธีจัดการรายการสั่งซื้อ
การตั้งค่าร้านค้า article
การใช้งานระบบ stock สินค้า article
การสั่งซื้อสินค้าเกินกว่าที่มีใน stock
วิธีตั้งค่าแสดงจำนวนสินค้าใน Stock ที่หน้าเว็บไซต์
วิธีกำหนดรูปแบบเริ่มต้นของหน้ารวมสินค้า
วิธีตั้งค่าแสดงรูปภาพการชำระเงินและข้อความอธิบายในหน้าตะกร้าสินค้า article
การใช้งาน ปุ่มหน้ารายการสั่งซื้อ (หน้าตะกร้าสินค้า)
รูปแบบการคิดค่าขนส่งสินค้า article
วิธีการตั้งค่า vat ค่าขนส่ง
วิธีการกำหนดราคาสำหรับกลุ่มสมาชิก
วิธีกำหนดการแสดงรูปภาพในรายการสั่งซื้อ
วิธีกำหนดและแจ้งสถานะรายการสั่งซื้อให้กับลูกค้า
วิธีเพิ่ม "ข้อมูลที่อยู่ร้านค้า" ในใบรายการสั่งซื้อ article
วิธีตั้งค่าอีเมลร้านค้า
วิธีการใช้งานระบบค้นหา Ready Planet Search Engine
วิธีกำหนดคำนิยามหัวข้อรายละเอียดสินค้า
วิธีการใช้งานระบบ Combined Search article
วิธีการใช้งานระบบ Custom Field article
วิธีการสร้างแบบฟอร์มในหน้า Checkout article
สร้างเมนูประวัติการสั่งซื้อสินค้าของสมาชิก
การจัดวางรายการสินค้าที่เมนูย่อย
การสร้าง/จัดการ Catalogแสดงผลบนหน้าแรกของเว็บไซต์
ค้นหาสินค้า
ค้นหารายงานสั่งซื้อ
แบบฟอร์ม
การสร้างฟอร์มติดต่อกลับให้กับสินค้า
ระบบคูปองส่วนลด (E-Coupon)