ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
Editor Manual
dot
Basic Function
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมล์สมัครรับข่าวสาร
dot
Special Function
dot
ระบบผู้ช่วย
dot
Customer Support
dot
dot
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
EXAMPLE
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


วิธีค้นหาบทความ

ระบบค้นหาบทความ  เป็นฟังก์ชั่นที่ทาง ReadyPlanet พัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเว็บมาสเตอร์และผู้เข้าชมเว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  โดยระบบการค้นหาจะนำคำค้นไปค้นหาจากบทความในส่วนต่อไปนี้

 • ชื่อบทความ
 • เนื้อหาแสดงหน้าแรกของบทความ
 • เนื้อหาของบทความ

วิธีการใช้งานระบบค้นหาบทความ

1. ระบบค้นหาบทความสำหรับเว็บมาสเตอร์

     เป็นระบบค้นหาบทความสำหรับเว็บมาสเตอร์  สำหรับค้นหาข้อมูลบทความที่มีในเว็บไซต์จากส่วนสมาชิก ทั้งบทความที่เปิดแสดงผลปกติและบทความที่มีสถานะซ่อน  เหมาะสำหรับกรณีที่มีกลุ่มบทความหรือบทความจำนวนมาก ช่วยให้เว็บมาสเตอร์สามารถเข้าสู่ส่วนการแก้ไขบทความที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้

1.1. Log in เข้าสู่ส่วนสมาชิก  ที่เมนู "ระบบพื้นฐาน" คลิกเมนู "ค้นหาบทความ"


1.2. เข้าสู่หน้า "ค้นหาบทความ" ท่านสามารถพิมพ์คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ต้องการลงในช่อง "คำค้น" จากนั้นคลิก "ค้นหา"


 

1.3. แสดงผลการค้นหาบทความ ด้วยคำค้น "เคล็ดลับ"  โดยท่านสามารถคลิก  เพื่อแก้ไขบทความได้จากหน้าผลการค้นหาโดยตรงค่ะ


ขอบเขตของระบบค้นหาบทความสำหรับเว็บมาสเตอร์

 • รองรับการค้นหาด้วยอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
   
 • ระบบจะไม่ค้นหาบทความที่อยู่ในกลุ่ม Special Column / Special Blog ได้
   
 • ระบบจะไม่ค้นหาเนื้อหาในเมนูหลัก เมนูย่อย ชนิดสร้างหน้าใหม่ (P) และ เมนู Pulldown / Multi Pulldown ที่เมนูหลักและเมนูย่อยชนิดสร้างหน้าใหม่ (P)
   
 • หลังจากสร้างบทความใหม่เรียบร้อยแล้ว  ต้องรอการอัพเดทข้อมูลจากระบบใน 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงจะสามารถค้นหาและพบผลการค้นหาบทความดังกล่าวค่ะ

2. ระบบค้นหาบทความสำหรับผู้ชมเว็บไซต์

     เว็บมาสเตอร์สามารถสร้างแบบฟอร์มค้นหาบทความที่เมนูหลักหรือเมนูย่อย  สำหรับให้ผู้ชมเว็บไซต์ใส่คำค้นเพื่อค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ได้ทันที 

 • ดูรายละเอียด วิธีสร้างแบบฟอร์มค้นหาในบทความที่เมนูหลัก คลิกที่นี่
   
 • ดูรายละเอียด วิธีสร้างแบบฟอร์มค้นหาในบทความที่เมนูย่อย คลิกที่นี่
   

ตัวอย่างการแสดงผลเมนูหลักชนิด สร้างแบบฟอร์มค้นหาในบทความ (SC)   บนหน้าเว็บไซต์

 

ตัวอย่างการแสดงผลเมนูย่อยชนิด สร้างแบบฟอร์มค้นหาในบทความ (SC)   บนหน้าเว็บไซต์


ขอบเขตของระบบค้นหาบทความสำหรับผู้ชมเว็บไซต์

 • รองรับการค้นหาด้วยอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
   
 • ระบบจะไม่ค้นหาบทความที่อยู่ในกลุ่ม Special Column / Special Blog
   
 • ระบบจะไม่ค้นหาเนื้อหาในเมนูหลัก เมนูย่อย ชนิดสร้างหน้าใหม่ (P) และ เมนู Pulldown / Multi Pulldown ที่เมนูหลักและเมนูย่อยชนิดสร้างหน้าใหม่ (P) 
   
 • บทความที่มีสถานะแสดงผลปกติอยู่ในกลุ่มบทความ แต่ไม่มีการเลือกมาแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ (เช่น แสดงผลที่หน้าแรก เมนูหลักหรือเมนูย่อย)  หากมีการค้นหาด้วยคำค้นที่ตรงกับเนื้อหาของบทความ  จะแสดงผลบทความดังกล่าวในผลการค้นหาค่ะ
   
 • กรณีมีการตั้งสถานะซ่อนบทความไม่ให้แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์  หากบทความที่ถูกซ่อนมีเนื้อหาที่ตรงกับคำค้น  ระบบจะแสดงจำนวนผลการค้นหาโดยรวมจำนวนบทความที่ซ่อนไว้ด้วย แต่จะไม่แสดงผลเนื้อหาบทความที่ถูกซ่อนบนหน้าเว็บไซต์

  ตัวอย่าง  ในเว็บไซต์มีบทความที่มีคำค้นว่า "เคล็ดลับ" อยู่ทั้งหมด 3 บทความ  และมี 1 บทความที่มีการซ่อนไม่ให้บทความแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์  เมื่อผู้ชมเว็บไซต์พิมพ์คำค้นหาบทความบนหน้าเว็บไซต์ด้วยคำว่า "เคล็ดลับ"  ระบบจะแสดงผลการค้นหาบทความ จำนวนทั้งหมด 3 รายการ (ในกรอบสีแดงบนภาพตัวอย่าง) แต่แสดงรายละเอียดบทความบนหน้าเว็บไซต์ เพียง 2 บทความค่ะ


 
จัดการกลุ่มบทความ / บทความ

วิธีเพิ่มกลุ่มบทความใหม่
วิธีสร้างกลุ่มบทความแบบ Blog
วิธีดูตัวอย่างข้อมูลหน้ารวมกลุ่มบทความ
วิธีแก้ไขกลุ่มบทความ
วิธีเพิ่มบทความใหม่
วิธีดูตัวอย่างข้อมูลหน้าบทความ
วิธีแก้ไขบทความ
วิธีเปลี่ยนลำดับการแสดงบทความ
วิธีย้ายบทความภายในกลุ่มบทความ
จัดการประวัติการแก้ไขบทความ
วิธีลบกลุ่มบทความ
วิธีลบบทความ
จัดการสีส่วนแสดงบทความ
การเปลี่ยนสีแถบพื้นหลังกลุ่มบทความ
วิธีกำหนดวันที่เวลาเพื่อแสดง/ปิดการแสดงบทความและบล็อก
Tips & Tricks ที่เกี่ยวข้องกับจัดการกลุ่มบทความ/บทความ