ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
Editor Manual
dot
Basic Function
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมล์สมัครรับข่าวสาร
dot
Special Function
dot
ระบบผู้ช่วย
dot
Customer Support
dot
dot
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
EXAMPLE
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


กำหนดรูปแบบการแบ่งจำนวนหน้า

ท่านสมาชิกสามารถกำหนดการแบ่งจำนวนหน้า ซึ่งเป็นรูปแบบในการแสดงตัวเลขหน้า ในส่วนที่มีข้อมูลจำนวนหลายเรื่อง  ได้แก่

  • สินค้าจากระบบร้านค้า Vela Commerce
  • หน้ารวมกลุ่มบทความ
  • กระทู้เว็บบอร์ด   

ฟังก์ชั่นนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ในการเลือกชมข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์  และความสวยงามในการแสดงผล  กรณีที่มีบทความ สินค้า หรือกระทู้เว็บบอร์ดจำนวนมาก

ตัวอย่างแสดงผลการแบ่งจำนวนหน้าในเว็บบอร์ดรูปแบบเดิม (แสดงแบบเรียงลำดับจากหนึ่งถึงจำนวนหน้าทั้งหมดที่มี)


วิธีกำหนดการแบ่งจำนวนหน้ารูปแบบใหม่

     ท่านสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลการแบ่งจำนวนหน้าได้ 4 รูปแบบด้วยกัน  (และสามารถเลือกแสดงผลแบบมาตรฐานเดิมคือแสดงจำนวนหน้าทั้งหมดที่มีได้ด้วยค่ะ)  โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. Log in เข้าส่วนสมาชิก ที่เมนู "จัดการเว็บไซต์" คลิกเลือก "ตั้งค่าพื้นฐานเว็บไซต์"

 

2. เข้าสู่หน้าตั้งค่าพื้นฐานเว็บไซต์  ที่แท็บ "ตั้งค่าพื้นฐาน"  หัวข้อ "กำหนดรูปแบบการแบ่งจำนวนหน้า" ให้ท่านเลือกรูปแบบการแสดงผลของตัวเลขหน้าที่ต้องการ  จากนั้นคลิก ตกลง เพื่อบันทึก


ตัวอย่างการแสดงผลรูปแบบการแบ่งจำนวนหน้าบนหน้าเว็บไซต์

  • แสดงจำนวนหน้าทั้งหมดที่มี (รูปแบบเดิม)

 
 

  • รูปแบบที่ 1

 
 

  • รูปแบบที่ 2


 

  • รูปแบบที่ 3


 

  • รูปแบบที่ 4

 

วิธีการกำหนดจำนวนการแสดงผล สินค้า , หน้ารวมกลุ่มบทความ, และกระทู้เว็บบอร์ดต่อหนึ่งหน้า 

1. ระบบร้านค้าออนไลน์ Vela Commerce : วิธีกำหนดจำนวนสินค้าที่ต้องการแสดงต่อหนึ่งหน้า

1.1. Log in เข้าส่วนสมาชิก ที่เมนู "ระบบเสริม" คลิก "ตั้งค่าร้านค้า"1.2. เข้าสู่หน้าตั้งค่าร้านค้า ที่แท็บ "สินค้า" หัวข้อ "กำหนดจำนวนสินค้าที่ต้องการแสดง(ต่อหน้า)" สามารถกำหนดจำนวนสินค้าที่ต้องการแสดงผลต่อ 1 หน้าได้ตามต้องการ และคลิก บันทึก


ตัวอย่างการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์

 

2. หน้ารวมกลุ่มบทความ : วิธีกำหนดจำนวนบทความที่ต้องการแสดงต่อหนึ่งหน้า

2. 1. ที่เมนู "ระบบพื้นฐาน"  คลิก  "จัดการกลุ่มบทความ/บทความ"


2.2. จากนั้น คลิก  (แก้ไขกลุ่มบทความ) ที่ต้องการ


2.3. เข้าสู่หน้าแก้ไขกลุ่มบทความ ที่หัวข้อ "เลือกจำนวนบทความที่ต้องการแสดง(ต่อหน้า)" สามารถกำหนดจำนวนบทความที่ต้องการแสดงต่อหนึ่งหน้า  และคลิก ตกลง เพื่อบันทึก


ตัวอย่างการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์

 

3. หน้ารวมกระทู้ในเว็บบอร์ด : วิธีกำหนดจำนวนกระทู้ที่ต้องการแสดง (ต่อหน้า)

3.1. Log in เข้าส่วนสมาชิก ที่เมนู "ระบบพื้นฐาน" จากนั้นคลิกที่ "กลุ่มเว็บบอร์ด"


3.2. เข้าสู่ส่วนจัดการกระทู้  คลิก "แก้ไขการตั้งค่าและบทนำของเว็บบอร์ด"

3.3. ที่หัวข้อ "เลือกจำนวนกระทู้ที่ต้องการแสดง (ต่อหน้า)" สามารถกำหนดจำนวนการแสดงกระทู้ในหน้าเว็บบอร์ดได้ 30,50 และ 100 กระทู้ ต่อหนึ่งหน้า  จากนั้นคลิก ตกลง เพื่อบันทึก

ตั้งค่าพื้นฐานเว็บไซต์

ตั้งค่าพื้นฐานเว็บไซต์
จัดการภาพส่วนหัวและโลโก้ระบบเดิม
จัดการภาพส่วนหัวและโลโก้ระบบใหม่
แสดงผลปุ่มแบ่งปันของ Twitter (Tweet Button)และ ปุ่มแบ่งปันของ Facebook (Like Button) บนหน้าเว็บไซต์
รูปภาพส่วนหัวสำรองเพื่อรองรับการใช้งานบน Iphone และ Ipad
Tips & Tricks ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าพื้นฐานเว็บไซต์