ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
Editor Manual
dot
Basic Function
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมล์สมัครรับข่าวสาร
dot
Special Function
dot
ระบบผู้ช่วย
dot
Customer Support
dot
dot
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
EXAMPLE
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


การเพิ่มหมวดหมู่พิเศษ

หมวดหมู่พิเศษ เป็นหมวดหมู่ที่ใช้แสดงสินค้าบางชิ้นในที่มีอยู่ในหมวดหมู่บนสุดและอยู่ในกลุ่มที่ต่างกันมาแสดงรวมอยู่ในกลุ่มพิเศษกลุ่มเดียวกันบนหน้าเว็บไซต์ เช่น  สินค้ามาใหม่  สินค้าบางชิ้นที่มีการลดราคา หรืออยู่ในช่วงโปรโมชั่น เป็นต้น  


วิธีเพิ่มหมวดหมู่พิเศษ  มีขั้นตอนดังนี้

 1. ที่เมนู ระบบเสริม คลิก จัดการสินค้า

 

2. คลิก เพิ่มหมวดหมู่พิเศษ

 

3. ที่หน้า เพิ่มหมวดหมู่พิเศษ กรอกรายละเอียดที่ต้องการ จากนั้น คลิก บันทึก

  • Title Tag : คือ ข้อความที่แสดงบน Title Bar ของบราวเซอร์ เป็นข้อความสำหรับบอกให้ทราบว่าหน้าเว็บไซต์ที่กำลังแสดงผลอยู่นั้นมีหัวข้อ เกี่ยวกับอะไร ข้อความใน Title Tag ควรมีความยาว 60-70 ตัวอักษร และควรหลีกเลี่ยงอักขระพิเศษต่าง ๆ ค่ะ
  • Meta Description : ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดโดยย่อของหน้าเว็บไซต์ที่แสดงผลอยู่ ซึ่งข้อความไม่ควรสั้น หรือ ยาวจนเกินไป และควรสัมพันธ์กับเนื้อหาของหน้านั้น ๆ ความยาวของคำอธิบายไม่ควรเกิน 200 อักษร
  • Meta Keyword  : คือ คำค้นที่ใช้ระบุสำหรับการค้นหาผ่าน Search Engine โดยคำค้นที่กำหนดควรสอดคล้องกับเนื้อหาในหน้านั้นๆ คำค้นแต่ละคำจะต้องคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) (comma)  โดยความยาวที่ระบบรองรับจะต้องไม่เกิน 255 อักษร
  • ชื่อ Folder (Static URL) : สามารถบริหาร และกำหนดค่าของ URL ในบทความได้ด้วยตนเอง เช่น

    • การแสดงผลแบบไม่ได้ใส่ค่า Static URL :  http://yupawadee-s.readyhomepage.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_spc&cid=5692
    • การแสดงผลแบบใส่ค่า Static URL :  http://yupawadee-s.readyhomepage.com/สินค้าราคาพิเศษ

 

วิธีเพิ่มสินค้าในหมวดหมู่พิเศษ

การแสดงผลสินค้าในหมวดหมู่พิเศษ  จะไม่ใช้วิธีการเพิ่มสินค้าใหม่เข้ามาในหมวดหมู่พิเศษเหมือนกับหมวดหมู่สินค้าบนสุด  แต่จะเป็นการเลือกสินค้าจากหมวดหมู่บนสุดชิ้นที่ต้องการให้มาแสดงในหมวดหมู่พิเศษ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ที่เมนู ระบบเสริม คลิก จัดการสินค้า

 

2. ระบบแสดงหน้า จัดการสินค้า วิธีการดังนี้

  • 2.1 คลิก หมวดหมู่สินค้าที่ต้องการแก้ไขสินค้า
  • 2.2 คลิก   แก้ไขสินค้า ที่ต้องการ

 

3. หลังจากนั้นจะปรากฏ รายละเอียดของสินค้าชนิดนั้น  ในส่วนของ "แสดงในหมวดหมู่พิเศษ" ให้เลือกหมวดหมู่พิเศษที่ต้องการเพิ่มสินค้าเข้าไป เช่น สินค้าชิ้นนี้เป็นสินค้าที่ลดราคาพิเศษ  จึงเลือกให้แสดงผลในหมวดหมู่พิเศษชื่อ "สินค้าราคาพิเศษ" เป็นต้น และสามารถแก้ไขสินค้าเพื่อให้แสดงผลในหมวดหมู่พิเศษได้ไม่จำกัดจำนวน

 

ตัวอย่างการแสดงผลสินค้าในหมวดหมู่บนสุด

 

ตัวอย่างการแสดงผลสินค้าชิ้นเดียวกันในหมวดหมู่พิเศษ
ระบบ Vela Commerce

การเพิ่มหมวดหมู่บนสุด article
การเพิ่มหมวดหมู่ย่อย article
วิธีเพิ่มสินค้า article
การแก้ไขสินค้า article
วิธีเปลี่ยนสถานะสินค้า article
วิธีเปลี่ยนลำดับสินค้า
การเปลี่ยนรูปสินค้า article
การกำหนด Alternate Text รูปภาพสินค้าหลักและรูปภาพสินค้าเสริม article
การกำหนดขนาดรูปภาพสินค้า article
วิธีกำหนดลายน้ำให้กับรูปภาพสินค้า
วิธีกำหนดลำดับแสดงรูปภาพเสริมสินค้า
การลบสินค้า article
การย้ายสินค้าไปหมวดหมู่อื่น article
การใส่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ article
ระบบชำระเงิน
การเลือกใช้สกุลเงินที่ใช้กับระบบบัตรเครดิตของ Paypal article
วิธีจัดการรายการสั่งซื้อ
การตั้งค่าร้านค้า article
การใช้งานระบบ stock สินค้า article
การสั่งซื้อสินค้าเกินกว่าที่มีใน stock
วิธีตั้งค่าการคืนจำนวนสินค้าเข้าสู่ระบบ Stock สินค้า เมื่อมีการยกเลิกรายการสั่งซื้อ
วิธีตั้งค่าแสดงจำนวนสินค้าใน Stock ที่หน้าเว็บไซต์
วิธีกำหนดรูปแบบเริ่มต้นของหน้ารวมสินค้า
วิธีตั้งค่าแสดงรูปภาพการชำระเงินและข้อความอธิบายในหน้าตะกร้าสินค้า article
การใช้งาน ปุ่มหน้ารายการสั่งซื้อ (หน้าตะกร้าสินค้า)
รูปแบบการคิดค่าขนส่งสินค้า article
วิธีการตั้งค่า vat ค่าขนส่ง
วิธีการกำหนดราคาสำหรับกลุ่มสมาชิก
วิธีกำหนดการแสดงรูปภาพในรายการสั่งซื้อ
วิธีกำหนดและแจ้งสถานะรายการสั่งซื้อให้กับลูกค้า
วิธีเพิ่ม "ข้อมูลที่อยู่ร้านค้า" ในใบรายการสั่งซื้อ article
วิธีตั้งค่าอีเมลร้านค้า
วิธีการใช้งานระบบค้นหา Ready Planet Search Engine
วิธีกำหนดคำนิยามหัวข้อรายละเอียดสินค้า
วิธีการใช้งานระบบ Combined Search article
วิธีการใช้งานระบบ Custom Field article
วิธีการสร้างแบบฟอร์มในหน้า Checkout article
สร้างเมนูประวัติการสั่งซื้อสินค้าของสมาชิก
การจัดวางรายการสินค้าที่เมนูย่อย
การสร้าง/จัดการ Catalogแสดงผลบนหน้าแรกของเว็บไซต์
ค้นหาสินค้า
ค้นหารายงานสั่งซื้อ
แบบฟอร์ม
การสร้างฟอร์มติดต่อกลับให้กับสินค้า
ระบบคูปองส่วนลด (E-Coupon)