ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
Editor Manual
dot
Basic Function
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมล์สมัครรับข่าวสาร
dot
Special Function
dot
ระบบผู้ช่วย
dot
Customer Support
dot
dot
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
EXAMPLE
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


วิธีกำหนดรูปแบบเริ่มต้นของหน้ารวมสินค้า

รูปแบบการแสดงผลสินค้าในหน้ารวมสินค้าแต่ละหมวดหมู่  จากเดิมที่มีการแสดงผลในรูปแบบ List รายการเพียงอย่างเดียว  และผู้ชมเป็นผู้คลิกเปลี่ยนมุมมองรูปแบบเอง  ทาง ReadyPlanet จึงพัฒนาระบบการแสดงผลสินค้าในหน้ารวมสินค้า โดยให้เว็บมาสเตอร์เป็นผู้กำหนดค่าเริ่มต้นได้ว่า จะเลือกรูปแบบการแสดงสินค้าที่หน้ารวมอย่างไร  โดยมี 3 รูปแบบให้เลือกใช้งานเหมือนหน้าเว็บไซต์ คือ List , Table , และ Thumb  รวมทั้งสามารถเลือกการเรียงสินค้า และจำนวนสินค้าที่ต้องการแสดงต่อหนึ่งหน้าได้อีกด้วย  โดยมีวิธีการตั้งค่า ดังนี้


1. Log in เข้าส่วนสมาชิก ที่เมนู "ระบบเสริม" คลิก "ตั้งค่าร้านค้า"


2. เข้าสู่หน้าตั้งค่าร้านค้า ที่แท็บ "สินค้า" หัวข้อ "กำหนดรูปแบบเริ่มต้นแสดงสินค้าในหน้ารวม" ให้คลิกเลือกรูปแบบการแสดงผลเริ่มต้นที่ต้องการ ซึ่งมี 3 รูปแบบให้เลือก ได้แก่ List , Table และ Thumb

 


3.   เลือกรูปแบบการเรียงลำดับ โดยมีให้เลือก 7 รูปแบบ ได้แก่

- "เรียงตามลำดับในหน้าจัดการสินค้า" คือ เรียงตามตัวเลขลำดับของสินค้าที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นในหน้ารวมสินค้าปกติ (ค่า Default)
- "1-10" คือ เรียงลำดับตามเลขรหัสสินค้าที่มีค่าน้อยสุด ไปยัง สินค้าที่มีเลขรหัสสินค้าค่ามากสุด
- "10-1" คือ เรียงลำดับตามเลขรหัสสินค้าที่มีค่ามากสุด ไปยัง สินค้าที่มีเลขรหัสสินค้าค่าน้อยสุด
- "A-Z" คือ เรียงลำดับสินค้าตามชื่อสินค้า จาก A ไป Z
- "Z-A" คือ เรียงลำดับสินค้าตามชื่อสินค้า จาก Z ไป A
- "฿1-฿10" คือ เรียงลำดับสินค้าที่มีราคาน้อยสุด ไปยัง สินค้าที่มีราคามากสุด
- "฿10-฿1" คือ เรียงลำดับสินค้าที่มีราคามากสุด ไปยัง สินค้าที่มีราคาน้อยสุด

และที่หัวข้อ "กำหนดจำนวนสินค้าที่ต้องการแสดง(ต่อหน้า)" สามารถกำหนดจำนวนสินค้าที่ต้องการแสดงผลต่อ 1 หน้าได้ตามต้องการ และคลิก บันทึก

 
ตัวอย่างการแสดงผลสินค้าในหน้ารวมสินค้า เลือกมุมมองแบบ List (รูปแบบมาตรฐานเริ่มต้น)


ตัวอย่างการแสดงผลสินค้าในหน้ารวมสินค้า เลือกมุมมองแบบตาราง (Table)


ตัวอย่างการแสดงผลสินค้าในหน้ารวมสินค้า เลือกมุมมองแบบ Thumb
ระบบ Vela Commerce

การเพิ่มหมวดหมู่บนสุด article
การเพิ่มหมวดหมู่ย่อย article
การเพิ่มหมวดหมู่พิเศษ
วิธีเพิ่มสินค้า article
การแก้ไขสินค้า article
วิธีเปลี่ยนสถานะสินค้า article
วิธีเปลี่ยนลำดับสินค้า
การเปลี่ยนรูปสินค้า article
การกำหนด Alternate Text รูปภาพสินค้าหลักและรูปภาพสินค้าเสริม article
การกำหนดขนาดรูปภาพสินค้า article
วิธีกำหนดลายน้ำให้กับรูปภาพสินค้า
วิธีกำหนดลำดับแสดงรูปภาพเสริมสินค้า
การลบสินค้า article
การย้ายสินค้าไปหมวดหมู่อื่น article
การใส่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ article
ระบบชำระเงิน
การเลือกใช้สกุลเงินที่ใช้กับระบบบัตรเครดิตของ Paypal article
วิธีจัดการรายการสั่งซื้อ
การตั้งค่าร้านค้า article
การใช้งานระบบ stock สินค้า article
การสั่งซื้อสินค้าเกินกว่าที่มีใน stock
วิธีตั้งค่าการคืนจำนวนสินค้าเข้าสู่ระบบ Stock สินค้า เมื่อมีการยกเลิกรายการสั่งซื้อ
วิธีตั้งค่าแสดงจำนวนสินค้าใน Stock ที่หน้าเว็บไซต์
วิธีตั้งค่าแสดงรูปภาพการชำระเงินและข้อความอธิบายในหน้าตะกร้าสินค้า article
การใช้งาน ปุ่มหน้ารายการสั่งซื้อ (หน้าตะกร้าสินค้า)
รูปแบบการคิดค่าขนส่งสินค้า article
วิธีการตั้งค่า vat ค่าขนส่ง
วิธีการกำหนดราคาสำหรับกลุ่มสมาชิก
วิธีกำหนดการแสดงรูปภาพในรายการสั่งซื้อ
วิธีกำหนดและแจ้งสถานะรายการสั่งซื้อให้กับลูกค้า
วิธีเพิ่ม "ข้อมูลที่อยู่ร้านค้า" ในใบรายการสั่งซื้อ article
วิธีตั้งค่าอีเมลร้านค้า
วิธีการใช้งานระบบค้นหา Ready Planet Search Engine
วิธีกำหนดคำนิยามหัวข้อรายละเอียดสินค้า
วิธีการใช้งานระบบ Combined Search article
วิธีการใช้งานระบบ Custom Field article
วิธีการสร้างแบบฟอร์มในหน้า Checkout article
สร้างเมนูประวัติการสั่งซื้อสินค้าของสมาชิก
การจัดวางรายการสินค้าที่เมนูย่อย
การสร้าง/จัดการ Catalogแสดงผลบนหน้าแรกของเว็บไซต์
ค้นหาสินค้า
ค้นหารายงานสั่งซื้อ
แบบฟอร์ม
การสร้างฟอร์มติดต่อกลับให้กับสินค้า
ระบบคูปองส่วนลด (E-Coupon)