ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
Editor Manual
dot
Basic Function
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมล์สมัครรับข่าวสาร
dot
Special Function
dot
ระบบผู้ช่วย
dot
Customer Support
dot
dot
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
EXAMPLE
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


วิธีกำหนดวันที่เวลาเพื่อแสดง/ปิดการแสดงบทความและบล็อก

ท่านสามารถกำหนดวันเวลาเพื่อเผยแพร่หรือปิดการเผยแพร่บทความและบทความแบบบล็อกได้ เพื่อช่วยเหลือในด้านความต้องการใช้งานสำหรับเนื้อหาที่ต้องการแสดงในหน้าเว็บไซต์แค่ช่วงเวลาหนึ่ง เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับโปรโมชั่นเ,   กิจกรรมของเว็บไซต์ เป็นต้น 

วิธีกำหนดวันที่เวลาเพื่อแสดง/ปิดการแสดงบทความและบล็อก มีขั้นตอนดังนี้

1. Log in เข้าส่วนสมาชิก  ที่เมนู "ระบบพื้นฐาน" คลิก "จัดการกลุ่มบทความ/บทความ"


 

2. คลิกที่ชื่อกลุ่มบทความที่ต้องการ  จากนั้นคลิก  เพื่อเพิ่มบทความใหม่  หรือ  เพื่อแก้ไขบทความเดิมตามต้องการ


3. ที่แท็บ "เนื้อหาของบทความ" จะพบหัวข้อสำหรับการตั้งค่าการแสดงผล ดังนี้

กำหนดวันเวลาแสดงบทความ/บล็อก ให้คลิก  (Pick a date) เพื่อเลือกวันที่และเวลาที่ต้องการให้บทความแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งบทความที่ตั้งค่านี้จะไม่แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จนกว่าจะถึงวันและเวลาที่กำหนด  ตัวอย่างเช่น วันนี้คือวันที่ 20 พ.ค. 2011 มีการตั้งค่าให้บทความแสดงผลวันที่ 25 พ.ค. 2011 เวลา 09.00 น. บทความนี้จะไม่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ จนกว่าจะถึงวันที่ 25 พ.ค. 2011 เวลา 09.00 น. เป็นต้น และคลิก "ตกลง" เพื่อบันทึกบทความ

บทความที่มีการกำหนดวันเวลาแสดงบทความ/บล็อก ไว้ จะมีสัญลักษณ์  แสดงที่หน้าชื่อบทความ และหากคลิก preview ดูตัวอย่างการแสดงผลบทความ จะแสดงเป็นหน้า Page Not Found จนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดให้บทความ/บล็อกนี้แสดงจึงจะสามารถดูบทความ/บล็อกนี้ได้ค่ะ


กำหนดวันเวลาปิดการแสดงบทความ/บล็อก ให้คลิก  (Pick a date) เพื่อเลือกวันที่และเวลาปิดการแสดงผลบทความอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่กำหนด และคลิก "ตกลง" เพื่อบันทึกบทความ ตัวอย่างเช่น วันนี้คือ วันที่ 20 พฤษภาคม 2011 มีการตั้งค่าปิดการแสดงบทความ/บล็อก เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 17.41 น. บทความนี้จะแสดงผลจนเมื่อถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 17.41 น. บทความจะปิดการแสดงผลและไม่แสดงบนหน้าเว็บไซต์อัตโนมัติ เป็นต้น

บทความที่มีการกำหนดวันเวลาปิดการแสดงบทความ/บล็อกไว้ เมื่อถึงกำหนดวันเวลาในการปิดการแสดงผลจะมีสัญลักษณ์  แสดงที่หน้าชื่อบทความ (ตามตัวอย่างข้างต้น จะแสดงสัญลักษณ์  ที่หน้าชื่อบทความ เมื่อถึงวันเวลาปิดการแสดงผลที่ตั้งค่าไว้ วันที่ 31 พ.ค. 2011 เวลา 17.41 น. ค่ะ) และหากคลิก preview ดูตัวอย่างการแสดงผลบทความ จะแสดงเป็นหน้า Page Not Found Found นอกจะมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ปิดการเผยแพร่ให้ไม่ทำงานหรือเลื่อนเวลาออกไป บทความ/บล็อกดังกล่าวจึงจะสามารถดูได้ค่ะ

 หมายเหตุ

1. ฟังก์ชั่นใช้งานได้เฉพาะ บทความและบล็อก เท่านั้น
2. บทความหรือบล็อกที่จะตั้งเวลาแสดง/ปิดการแสดงผล ต้องไม่กำหนดสถานะบทความเป็น "ซ่อนบทความ" 
3. หากไม่กำหนด วันเวลา (วันที่และเวลาแสดงเป็น 0000-00-00 00:00) ในการเผยแสดงบทความ/บล็อกจะแสดงทันทีหลังจาก บันทึก
4. หากไม่กำหนด วันเวลา (วันที่และเวลาแสดงเป็น 0000-00-00 00:00) ในการปิดการแสดงบทความ/บล็อก จะแสดงผลปกติต่อไป
 
จัดการกลุ่มบทความ / บทความ

วิธีเพิ่มกลุ่มบทความใหม่
วิธีสร้างกลุ่มบทความแบบ Blog
วิธีดูตัวอย่างข้อมูลหน้ารวมกลุ่มบทความ
วิธีแก้ไขกลุ่มบทความ
วิธีเพิ่มบทความใหม่
วิธีดูตัวอย่างข้อมูลหน้าบทความ
วิธีค้นหาบทความ
วิธีแก้ไขบทความ
วิธีเปลี่ยนลำดับการแสดงบทความ
วิธีย้ายบทความภายในกลุ่มบทความ
จัดการประวัติการแก้ไขบทความ
วิธีลบกลุ่มบทความ
วิธีลบบทความ
จัดการสีส่วนแสดงบทความ
การเปลี่ยนสีแถบพื้นหลังกลุ่มบทความ
Tips & Tricks ที่เกี่ยวข้องกับจัดการกลุ่มบทความ/บทความ