ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
Editor Manual
dot
Basic Function
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมล์สมัครรับข่าวสาร
dot
Special Function
dot
ระบบผู้ช่วย
dot
Customer Support
dot
dot
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
EXAMPLE
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


วิธีตั้งค่าส่วนจัดการความคิดเห็น

ส่วนจัดการความคิดเห็นของบทความ  ประกอบด้วย

รายการแจ้งลบความคิดเห็นของบทความ
จัดการสแปม
สร้างตัวกรองคำหยาบสำหรับคอมเม้นต์ของบทความ

1. รายการแจ้งลบความคิดเห็นของบทความ
ท่านที่เลือกให้มีการแสดงความคิดเห็นต่อบทความ  และได้รับแจ้งเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ  สามารถจัดการรายการแจ้งลบความคิดเห็นต่อบทความได้  โดยมีวิธีการดังนี้

1.1. Login เข้าสู่ส่วนสมาชิก ที่เมนู "ระบบพื้นฐาน" คลิก "จัดการความคิดเห็น"


1.2. คลิกเลือก รายการแจ้งลบความคิดเห็นของบทความ


1.3. วิธีดูรายละเอียดการแจ้งลบความคิดเห็นของบทความ
     1.3.1. คลิกที่แท็บ "แจ้งลบความคิดเห็นของบทความ"  สามารถดูรายละเอียดของการแจ้งลบความคิดเห็น โดยการคลิก (ดูรายละเอียดการแจ้งลบ)


     1.3.2. แสดงรายละเอียดการแจ้งลบความคิดเห็นของบทความ  ท่านสามารถแก้ไข หรือ ลบความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมได้ค่ะ

 

1.4. วิธีบันทึกรายการแจ้งลบความคิดเห็นของบทความ

     1.4.1. ท่านสามารถเก็บบันทึกรายการที่มีการแจ้งลบความคิดเห็น เพื่อเก็บเป็นข้อมูลสถิติของการแจ้งลบ โดยการคลิกเลือกรายการที่ต้องการ และเลือกการดำเนินการเป็น "บันทึกรายการที่เลือก" จากนั้นคลิก ดำเนินการ

     1.4.2 ท่านสามารถดูรายการที่ท่านบันทึกไว้ และสามารถดูสถิติจำนวนผู้แจ้งลบของบทความนั้น ๆ จากแท็บ "บันทึกรายการแจ้งลบความคิดเห็นของบทความ"

1.5. วิธีลบรายการแจ้งลบความคิดเห็นของบทความ

     1.5.1 คลิกเลือกรายการแจ้งลบที่ต้องการ และเลือกการดำเนินการเป็น "ลบรายการที่เลือก" จากนั้นคลิก ดำเนินการ 

     1.5.2 การแสดงผลหลังลบรายการแจ้งลบความคิดเห็นของบทความ

 

2.จัดการสแปม  เป็นส่วนที่ช่วยตรวจสอบข้อความที่เป็นสแปมก่อนทำการโพสกระทู้หรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งข้อความที่เป็นสแปมจะไม่สามารถโพสต์ได้  เงื่อนไขการทำงาน

► ถ้ามีการเลือกไม่ใช้สแปมบ็อกซ์ การโพสกระทู้ คำตอบของกระทู้ และความคิดเห็นของบทความ จะไม่สามารถโพสได้เนื่องจากเป็นสแปม
►ถ้ามีการเลือกใช้แสปมบ็อกซ์ กระู้ทู้ คำตอบของกระทู้ และความคิดเห็นของบทความ ที่เป็นสแปมจะถูกเก็บไว้ในสแปมบ็อกซ์และรอการตรวจสอบจากเว็บมาสเตอร์เพื่อยืนยันในการโพสอีกครั้ง

จัดการสแปม  มีวิธีตั้งค่าดังนี้

2..1. Login เข้าสู่ส่วนสมาชิก ที่เมนู "ระบบพื้นฐาน" คลิก "จัดการความคิดเห็น"

2.2. เข้าสู่ส่วนจัดการความคิดเห็นของบทความ ให้คลิก "จัดการสแปม" 

2.3. ที่หัวข้อ "กำหนดการใช้งานสแปมบ็อกซ์" ให้คลิก "เลือกใช้สแปมบ็อกซ์" และ คลิก "ตกลง"

 ตัวอย่างการทำงานของระบบ Spam Box

2.4. ส่วนจัดการสแปม --> ข้อความที่เป็นสแปมจะถูกเก็บไว้ในสแปมบ็อกซ์ เพื่อรอการตรวจสอบจากเว็บมาสเตอร์เพื่อยืนยันในการโพสอีกครั้ง

ตรวจเช็คสแปม
ตรวจสอบสแปมในความคิดเห็นบทความ ก่อนทำการแสดงข้อมูล
คลิกที่   จะเป็นการแก้ไขความคิดเห็นของบทความที่เป็นสแปม
คลิกที่   เพื่อทำการเปลี่ยนความคิดเห็นของบทความที่เป็นสแปมเป็นไม่ใช่สแปม
คลิกที่  จะเป็นการลบความคิดเห็นของบทความที่เป็นสแปม

3. สร้างตัวกรองคำหยาบสำหรับคอมเม้นต์ของบทความ  การสร้างตัวกรองคำหยาบ สำหรับป้องกันคำหยาบในส่วนของการแสดงความคิดเห็นต่อบทความ โดยคำที่อยู่ในตัวกรองนี้จะถูกเปลี่ยนเป็น *** แทน

สร้างตัวกรองคำหยาบสำหรับคอมเม้นต์ของบทความ   มีวิธีตั้งค่าดังนี้

3..1. Login เข้าสู่ส่วนสมาชิก ที่เมนู "ระบบพื้นฐาน" คลิก "จัดการความคิดเห็น"

3.2. เข้าสู่ส่วนจัดการความคิดเห็นของบทความ ให้คลิก "สร้างตัวกรองคำหยาบสำหรับคอมเมนต์ของบทความ"

3.3. กำหนดคำที่ต้องการจะ Block โดยแต่ละคำต้องปิดหัวท้ายด้วย เครื่องหมาย ฟันหนู ("AAA") และคั่นด้วยเครื่องหมาย จุลภาค (,) เท่านั้นตัวอย่างเช่น "การทำงาน","การเรียน","การแต่งงาน" เป็นต้น และคลิก ตกลง เพื่อบันทึก

 การแสดงผลตัวกรองคำหยาบบนหน้าเว็บไซต์

การแสดงผลตัวกรองคำหยาบบนส่วนสมาชิกสำหรับเว็บมาสเตอร์

 
จัดการความคิดเห็น

วิธีกำหนดค่าพื้นฐานสำหรับการแสดงความคิดเห็นภายในบทความ
วิธีเปิดใช้งานระบบแสดงความคิดเห็นภายในบทความ
วิธีดูรายละเอียดความคิดเห็นทั้งหมดของเว็บไซต์