ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
Editor Manual
dot
Basic Function
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมล์สมัครรับข่าวสาร
dot
Special Function
dot
ระบบผู้ช่วย
dot
Customer Support
dot
dot
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
EXAMPLE
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


วิธีเพิ่มเมนูย่อย ที่เกี่ยวกับระบบ Vela Commerce

สร้างเมนูย่อยด้วยฟังก์ชั่น Vela Commerce (V) คือ การสร้างลิงค์หรือโมดูลในระบบ Vela Commerce เช่น ลิงค์ไปสินค้า, แสดงหมวดหมู่สินค้า, แสดงตะกร้าสินค้า เป็นต้น สำหรับท่านสมาชิกที่ใช้งานแพ็คเกจ Vela Lite / Vela Commerce / Gold ค่ะ

การเพิ่มเมนูย่อย  มีขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่เมนู  "จัดการเว็บไซต์"  คลิก "กำหนดเมนูย่อย"2.  เลือกรูปแบบของลิงค์เมนูย่อยที่ต้องการ  และคลิกปุ่ม "เพิ่ม"

 

ประเภทของเมนูย่อยที่เกี่ยวข้องกับระบบ  Vela Commerce
2.1. แสดงตะกร้าสินค้า (V)
2.2. แสดงหมวดหมู่สินค้าทั่วไป (V)
2.3. แสดงหมวดหมู่สินค้าตามยี่ห้อ (V)
2.4. สร้างลิงค์ไปยังหมวดหมู่ที่ต้องการ (V)
2.5. สร้างฟอร์มค้นหาสินค้า (SV)
2.6. สร้างลิงค์ไปยังหน้าตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ (V)
2.7. สร้างลิงค์ไปยังหน้ายืนยันการโอนเงิน (V)
2.8. สร้างลิงค์ไปยังหน้าประวัติการซื้อสินค้า (V)
2.9. สร้างเมนูpulldown ตามยี่ห้อสินค้า(Brand) และ ตามหมวดหมู่สินค้าโดยอัตโนมัติ (V)

*****************************************************

          2.1.  แสดงตะกร้าสินค้า (V) คือ การแสดงตะกร้าสินค้าที่เมนูย่อย ซึ่งจะแสดงจำนวนสินค้า ราคารวม ลิงค์สำหรับดูสินค้า และชำระเงิน
          วิธีเพิ่มเมนูย่อย ให้เลือกรูปแบบของลิงค์เป็น  แสดงตะกร้าสินค้า
                    1. ตั้งชื่อเมนูย่อย 
                    2. คลิก ตกลง
          ดูตัวอย่างการแสดงผลเมนูย่อยชนิด  แสดงตะกร้าสินค้า (V)  บนหน้าเว็บไซต์ คลิกที่นี่

 

          2.2.  แสดงหมวดหมู่สินค้าทั่วไป (V) คือ การแสดงสินค้าที่เมนูย่อย  โดยระบบจะดึงหมวดหมู่สินค้าบนสุดจากระบบ Vela commerce ทุกหมวดหมู่มาแสดงที่เมนูย่อย  เมื่อมีการแก้ไขหรือเพิ่มสินค้าที่ระบบ Vela Commerce การแสดงผลของสินค้าที่เมนูย่อยชนิดนี้จะอัพเดตการแสดงผลอัตโนมัติเช่นกันค่ะ 
          วิธีเพิ่มเมนูย่อย ให้เลือกรูปแบบของลิงค์เป็น  แสดงหมวดหมู่สินค้าทั่วไป
                    1. ตั้งชื่อเมนูย่อย 
                    2. คลิก ตกลง
          ดูตัวอย่างการแสดงผลเมนูย่อยชนิด  แสดงหมวดหมู่สินค้าทั่วไป (V)  บนหน้าเว็บไซต์  คลิกที่นี่

 

          2.3. แสดงหมวดหมู่สินค้าตามยี่ห้อ (V) คือ การแสดงสินค้าที่เมนูย่อยแบ่งตามยี่ห้อโดยอัตโนมัติ  โดยระบบจะดึงข้อมูลสินค้าที่ท่านกรอกในรายละเอียดสินค้าแต่ละชิ้น จากหัวข้อ "ยี่ห้อ" ในระบบ Vela Commerce มาแสดงที่เมนูย่อยค่ะ
          วิธีเพิ่มเมนูย่อย ให้เลือกรูปแบบของลิงค์เป็น  แสดงหมวดหมู่สินค้าตามยี่ห้อ
                    1. ตั้งชื่อเมนูย่อย 
                    2. คลิก ตกลง
          ดูตัวอย่างการแสดงผลเมนูย่อยชนิด  แสดงหมวดหมู่สินค้าตามยี่ห้อ (V)  บนหน้าเว็บไซต์  คลิกที่นี่

 


          2.4. สร้างลิงค์ไปยังหมวดหมู่ที่ต้องการ (V) คือ การสร้างลิงค์ไปยังหมวดหมู่สินค้าเพียงหมวดใดหมวดหนึ่งที่ต้องการ 
          วิธีเพิ่มเมนูย่อย ให้เลือกรูปแบบของลิงค์เป็น  สร้างลิงค์ไปยังหมวดหมู่ที่ต้องการ
                    1. ตั้งชื่อเมนูย่อย 
                    2. เลือกหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการลิงค์ไปถึง
                    3. คลิก ตกลง

 

          2.5. สร้างฟอร์มค้นหาสินค้า (SV) คือ การแสดงฟอร์มสำหรับค้นหาสินค้าในระบบ Vela Commerce ที่เมนูย่อย
                    - สามารถค้นหาสินค้าได้จาก ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ยี่ห้อ รุ่น รายละเอียดย่อ และรายละเอียดทั้งหมด
                    - สามารถใช้สัญลักษณ์พิเศษที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา เช่น “AND”, “+”, “OR”, “NOT”, “-” เป็นต้น สามารถดูความหมายของสัญลักษณ์แต่ละแบบได้ ที่นี่  
          วิธีเพิ่มเมนูย่อย ให้เลือกรูปแบบของลิงค์เป็น  สร้างฟอร์มค้นหาสินค้า
                    1. ตั้งชื่อเมนูย่อย 
                    2. คลิก ตกลง
          ดูตัวอย่างการแสดงผลเมนูย่อยชนิด  สร้างฟอร์มค้นหาสินค้า (SV) บนหน้าเว็บไซต์  คลิกที่นี่

 

          2.6. สร้างลิงค์ไปยังหน้าตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ (V) คือ การสร้างลิงค์ไปยังหน้าตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อสำหรับผู้ที่สั่งซื้อสินค้า ให้สามารถตรวจสอบจากรหัสการสั่งซื้อที่จะได้รับแจ้งจากอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อ  เพื่อให้ทราบสถานะการสั่งซื้อ สินค้าว่าถึงขั้นตอนใดแล้ว 
          วิธีเพิ่มเมนูย่อย ให้เลือกรูปแบบของลิงค์เป็น สร้างลิงค์ไปยังหน้าตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ
                    1. ตั้งชื่อเมนูย่อย 
                    2. คลิก ตกลง
          ดูตัวอย่างการแสดงผลเมนูย่อยชนิด  สร้างลิงค์ไปยังหน้าตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ (V) บนหน้าเว็บไซต์  คลิกที่นี่

 

          2.7. สร้างลิงค์ไปยังหน้ายืนยันการโอนเงิน (V) คือ คือการสร้างลิงค์ไปยังหน้าสำหรับให้ผู้สั่งซื้อสินค้ากรอกแบบฟอร์มเพื่อยืนยันการโอนเงิน
          วิธีเพิ่มเมนูย่อย ให้เลือกรูปแบบของลิงค์เป็น สร้างลิงค์ไปยังหน้ายืนยันการโอนเงิน
                    1. ตั้งชื่อเมนูย่อย 
                    2. คลิก ตกลง
          ดูตัวอย่างการแสดงผลเมนูย่อยชนิด  สร้างลิงค์ไปยังหน้ายืนยันการโอนเงิน (V) บนหน้าเว็บไซต์  คลิกที่นี่

 

          2.8. สร้างลิงค์ไปยังหน้าประวัติการซื้อสินค้า (V) คือ การสร้างลิงค์ไปยังหน้าดูประวัติการสั่งซื้อสินค้าของสมาชิก
 เป็นระบบเก็บข้อมูลของการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบสมาชิก ซึ่งเมื่อสมาชิก Login ผ่านหน้าเว็บไซต์ จะสามารถดูประวัติการสั่งซื้อของตนเองได้ และยังสามารถสั่งปริ๊นรายการสั่งซื้อนั้นๆได้อีกด้วยค่ะ
          ข้อจำกัด :
                    - ต้องเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ระบบ Vela Commerce และมีระบบ สมาชิกเท่านั้น
                    - ผู้ที่สั่งซื้อสินค้าต้อง Login ก่อนสั่งซื้อเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าดูและปริ้นประวัติการสั่งซื้อได้
          วิธีเพิ่มเมนูย่อย ให้เลือกรูปแบบของลิงค์เป็น สร้างลิงค์ไปยังหน้าประวัติการซื้อสินค้า
                    1. ตั้งชื่อเมนูย่อย 
                    2. คลิก ตกลง
          ดูตัวอย่างการแสดงผลเมนูย่อยชนิด  สร้างลิงค์ไปยังหน้าประวัติการซื้อสินค้า (V) บนหน้าเว็บไซต์  คลิกที่นี่

 

          2.9.  สร้างเมนูpulldown ตามยี่ห้อสินค้า(Brand)โดยอัตโนมัติ (V) คือ การสร้างลิงค์ไปยังหมวดหมู่สินค้าในระบบ Vela Commerce ให้แสดงผลที่เมนูย่อยรูปแบบ Pulldown แบ่งตามยี่ห้อสินค้าโดยอัตโนมัติ
สร้างเมนู pulldown ตามหมวดหมู่สินค้าโดยอัตโนมัติ (V) คือ การสร้างลิงค์ไปยังหน้ารวมสินค้าตามหมวดหมู่สินค้าที่กำหนด ในรูปแบบของเมนู Pulldown ที่เมนูย่อย 
          วิธีเพิ่มเมนูย่อย ให้เลือกรูปแบบของลิงค์เป็น สร้างเมนูpulldown ตามยี่ห้อสินค้า(Brand) หรือ ตามหมวดหมู่สินค้าโดยอัตโนมัติ (V)
                    1. ตั้งชื่อเมนูย่อย 
                    2. คลิก ตกลง
          ดูตัวอย่างการแสดงผลเมนูย่อยชนิด  สร้างเมนูpulldown ตามยี่ห้อสินค้า(Brand) และ ตามหมวดหมู่สินค้าโดยอัตโนมัติ (V)  คลิกที่นี่

 

 

เทคนิคที่เกี่ยวกับการเพิ่มเมนูย่อยที่ลิงค์ไประบบ Vela Commerce

วิธีการสร้างเมนู Pulldown ของสินค้าในระบบ vela commerce ที่เมนูย่อยและเมนูหลัก

วิธีสร้างลิงค์ไปยังแบบฟอร์มแจ้งการชำระสินค้า 

วิธีสร้างลิงค์ไปยังแบบฟอร์มตรวจสอบสถานะสินค้า   
จัดการเมนูย่อย

วิธีเพิ่มเมนูย่อย
วิธีแสดงตัวอย่างเมนูย่อย
วิธีแก้ไขจัดการเมนูย่อย
การเปลี่ยนรูปแบบเมนูย่อย
การเปลี่ยนลำดับเมนูที่จัดการเมนูย่อย
วิธีลบเมนูย่อย
จัดการสีเมนูย่อย
การสร้างเมนูย่อยแบบ Pulldown
การสร้างเมนูย่อยแบบ Multi Pulldown
การใส่ Alternate Text ให้กับรูปแทนเมนูย่อย article
Tips & Tricks ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเมนูย่อย