ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
Editor Manual
dot
Basic Function
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมล์สมัครรับข่าวสาร
dot
Special Function
dot
ระบบผู้ช่วย
dot
Customer Support
dot
dot
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
EXAMPLE
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


รูปแบบการคิดค่าขนส่ง คิดตามระดับจำนวนสินค้า article

 วิธีการมีดังนี้

1. ที่เมนู ระบบเสริม คลิก ตั้งค่าร้านค้า


2. ที่หน้าระบบร้านค้า/ตั้งค่าร้านค้า ให้คลิกแท็บ การจัดส่ง


3. ที่หน้าการจัดส่ง

3.1  คลิกเลือก รูปแบบการคิดค่าขนส่ง :    คิดค่าขนส่งที่ราคาของใบเสร็จ

3.2  คลิก เครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยม    พิมพ์ข้อความที่ต้องการ เช่น shipping , ค่าจัดส่ง หรือ EMS 

- คลิกเลือกรูปแบบ :  คิดตามระดับจำนวนสินค้า

3.3 กำหนดจำนวนสินค้า และราคาค่าขนส่ง จากนั้น คลิก บันทึก


จากตัวอย่างการกำหนดค่าขนส่ง อธิบายได้ดังนี้ ::
- สั่งซื้อสินค้า 1-5 ชิ้น คิดค่าขนส่ง      80 บาท
- สั่งซื้อสินค้า 6-10 ชิ้น คิดค่าขนส่ง    70 บาท
- สั่งซื้อสินค้า 11-15 ชิ้น คิดค่าขนส่ง  60 บาท
 

ตัวอย่างการสั่งซื้อสินค้าที่หน้าเว็บไซต์ กรณีสั่งซื้อสินค้า 6 ชิ้น ระบบจะคิดค่าขนส่งที่ 70 บาท

 
รูปแบบการคิดค่าขนส่ง

รูปแบบการคิดค่าขนส่ง คิดตามจำนวนสินค้าในแต่ละชิ้น article
รูปแบบการคิดค่าขนส่ง คิดตามราคาสินค้าถ้าเกินนี้จะไม่คิดค่าขนส่ง article
รูปแบบการคิดค่าขนส่ง คิดตามจำนวนสินค้าถ้าเกินนี้จะไม่คิดค่าขนส่ง article
รูปแบบการคิดค่าขนส่ง คำนวนตามน้ำหนักใส่ rate เอง article
รูปแบบการคิดค่าขนส่ง คิดตามจำนวนสินค้าในแต่ละชิ้น แต่ถ้าเกินหรือเท่ากับจำนวนชิ้นขั้นต่ำ จะไม่คิดค่าขนส่ง article
รูปแบบการคิดค่าขนส่ง คำนวนตามน้ำหนักด้วย DHL Rate article