ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมล์สมัครรับข่าวสาร
dot
dot
ระบบผู้ช่วย
dot
dot
dot
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชมวีดีโอสาธิตวิธีการใช้งานระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet
ReadyPlanet-Howto รวมเทคนิคการทำเว็บไซต์ให้ประสบความสำเร็จ
Oxygen ReadyPlanet Blog


รูปแบบการคิดค่าขนส่ง คำนวนตามน้ำหนักด้วย DHL Rate article

วิธีการกำหนด อัตราค่าขนส่งแบบ การคำนวณอัตราค่าขนส่งตามน้ำหนักแบบ DHL มีดังนี้

1. ที่เมนู ระบบเสริม คลิก ตั้งค่าร้านค้า

 

2. คลิก การจัดส่ง
- รูปแบบการคิดค่าขนส่ง เลือก : คิดค่าขนส่งที่ราคาของใบเสร็จ
- อัตราค่าขนส่ง เลือก : คำนวนตามน้ำหนักด้วย DHL Rate จากนั้นคลิก เพื่อกำหนดอัตราค่าขนส่งแบบ DHL

 

3. คลิก เครื่องหมายบวก เพื่อเพิ่มอัตรา ค่าขนส่ง จากนั้น พิมพ์รายละเอียดต่างๆ เพื่อกำหนดค่าขนส่งและคลิก ok คลิก บันทึก ในหน้า การจัดส่ง

 

การแสดงผลในหน้าเว็บไซต์
รูปแบบการคิดค่าขนส่ง

รูปแบบการคิดค่าขนส่ง คิดตามระดับจำนวนสินค้า article
รูปแบบการคิดค่าขนส่ง คิดตามจำนวนสินค้าในแต่ละชิ้น article
รูปแบบการคิดค่าขนส่ง คิดตามราคาสินค้าถ้าเกินนี้จะไม่คิดค่าขนส่ง article
รูปแบบการคิดค่าขนส่ง คิดตามจำนวนสินค้าถ้าเกินนี้จะไม่คิดค่าขนส่ง article
รูปแบบการคิดค่าขนส่ง คำนวนตามน้ำหนักใส่ rate เอง article
รูปแบบการคิดค่าขนส่ง คิดตามจำนวนสินค้าในแต่ละชิ้น แต่ถ้าเกินหรือเท่ากับจำนวนชิ้นขั้นต่ำ จะไม่คิดค่าขนส่ง articleCopyright © 2015 All Rights Reserved.