ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
Editor Manual
dot
Basic Function
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมล์สมัครรับข่าวสาร
dot
Special Function
dot
ระบบผู้ช่วย
dot
Customer Support
dot
dot
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
EXAMPLE
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


จัดการสีเมนูย่อย

จัดการสีเมนูย่อย, Pulldown และ Multi Pulldown ของเมนูย่อย

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงสีของเว็บไซต์ส่วนเมนูย่อย, เมนู Pulldown และ เมนู Multi Pulldown ได้ตามต้องการ โดยมีขั้นตอนดังนี้


วีดีโอแนะนำขั้นตอนการกำหนดสีเมนูย่อย


1. ที่เมนู "จัดการเว็บไซต์" คลิก "กำหนดสีส่วนเมนูย่อย"


2. ปรากฎหน้าสำหรับจัดการสีเมนูย่อย  2 แท็บคือ "รูปเมนูย่อยและรูปพื้นหลังเมนูย่อย" และ "สีเมนูย่อย"

     2.1.  รูปเมนูย่อยและรูปพื้นหลังเมนูย่อย  ประกอบด้วย


 


               2.1.1 เลือกรูปแบบเพื่อแสดงเป็น ภาพเมนูย่อย  สามารถเลือกใช้ได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

               ► ไม่ใช้รูป  จะแสดงผลเมนูย่อยโดยใช้ชื่อเมนูที่เป็นตัวอักษรปกติ

              


               ► เลือกใช้รูปบางเมนู หากเลือกใช้รูปแบบนี้  ท่านสามารถคลิกแก้ไขที่เมนูย่อยที่ต้องการ  จากนั้นเลือกการแสดงผลเมนูย่อย เป็น "ใช้รูปแบบเมนูย่อยที่มี"  หรือ "อัพโหลดรูปเมนูย่อยเอง"

                             - ใช้รูปแบบเมนูย่อยที่มี  : เลือกรูปภาพพื้นหลังชื่อเมนูย่อยที่ทาง ReadyPlanet ออกแบบมาให้เลือกใช้งานได้ทันทีหลากหลายสีสัน 

ขั้นตอนการเลือกใช้รูปแบบเมนูย่อยที่มี   ตัวอย่างการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์
 


                             - อัพโหลดรูปเมนูย่อยเอง : เลือกรูปภาพที่ท่านออกแบบเองจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อความสวยงามเหมาะสมกับเว็บไซต์ของท่านแบบไม่ซ้ำใคร 

ขั้นตอนการอัพโหลดรูปแทนชื่อเมนูย่อย   ตัวอย่างการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์
 


               ► เลือกใช้รูปทั้งระบบ  สามารถเลือกใช้รูปแทนเมนูย่อยจากระบบของ Readyplanet โดยภาพดังกล่าวจะแสดงที่เมนูย่อยทุกเมนูโดยอัตโนมัติ 

ขั้นตอนการเลือกใช้รูปเมนูย่อยทั้งระบบ   ตัวอย่างการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์
 

 

                2.1.2. เลือกรูปพื้นของส่วน จัดการเมนูย่อย  โดยเลือกรูปจากระบบที่ Readyplanet ออกแบบเพื่อแสดงเป็นพื้นหลังของเมนูย่อย  (หากเลือกไม่ใช้รูปพื้นหลัง สามารถเลือกสีของพื้นหลังเมนูย่อยได้ที่แท็บสีเมนูย่อยค่ะ)


ตัวอย่างการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์              2.1.3. เลือกรูป Bullet  คือ การเลือกรูปสัญลักษณ์เล็ก ๆ ที่แสดงอยู่หน้าชื่อเมนูย่อยแต่ละเมนู


ตัวอย่างการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์


     2.2. สีเมนูย่อย ท่านสามารถคลิกเลือกสีที่ต้องการเพื่อเปลี่ยนสีเมนูย่อยส่วนต่าง ๆ ดังนี้


               2.2.1. สีเมนูย่อย  ประกอบด้วย

 

               2.2.2. สีเมนู Pulldown ประกอบด้วย               2.2.3. สีเมนู Multi Pulldown ประกอบด้วย

 


 
จัดการเมนูย่อย

วิธีเพิ่มเมนูย่อย
วิธีเพิ่มเมนูย่อย ที่เกี่ยวกับระบบ Vela Commerce
วิธีแสดงตัวอย่างเมนูย่อย
วิธีแก้ไขจัดการเมนูย่อย
การเปลี่ยนรูปแบบเมนูย่อย
การเปลี่ยนลำดับเมนูที่จัดการเมนูย่อย
วิธีลบเมนูย่อย
การสร้างเมนูย่อยแบบ Pulldown
การสร้างเมนูย่อยแบบ Multi Pulldown
การใส่ Alternate Text ให้กับรูปแทนเมนูย่อย article
Tips & Tricks ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเมนูย่อย