ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
Editor Manual
dot
Basic Function
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมล์สมัครรับข่าวสาร
dot
Special Function
dot
ระบบผู้ช่วย
dot
Customer Support
dot
dot
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
EXAMPLE
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


การกำหนดสีเมนูหลัก

จัดการสีเมนูหลัก, Pulldown และ Multi Pulldown
ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงสีของเว็บไซต์ส่วนเมนูหลัก, เมนู Pulldown และ เมนู Multi Pulldown ได้ตามต้องการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ที่เมนู "จัดการเว็บไซต์" คลิก "กำหนดสีส่วนเมนูหลัก"

2. ปรากฎหน้าสำหรับจัดการสีเมนูหลัก 2 แท็บคือ "รูปเมนูหลักและรูปพื้นหลังเมนูหลัก" และ "สีเมนูหลัก"

     2.1.  รูปเมนูหลักและรูปพื้นหลังเมนูหลัก  ประกอบด้วย

 2.1.1 เลือกรูปแบบเพื่อแสดงเป็น ภาพเมนูหลัก  สามารถเลือกใช้ได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

ไม่ใช้รูป  จะแสดงผลเมนูหลักโดยใช้ชื่อเมนูที่เป็นตัวอักษรปกติ

เลือกใช้รูปบางเมนู หากเลือกใช้รูปแบบนี้  ท่านสามารถคลิกแก้ไขที่เมนูหลักที่ต้องการ  จากนั้นเลือกการแสดงผลเมนูหลัก เป็น "ใช้รูปแบบเมนูหลักที่มี"  หรือ "อัพโหลดรูปเมนูหลักเอง"

      - ใช้รูปแบบเมนูหลักที่มี   ดูตัวอย่างการแสดงผล คลิกที่นี่

                    
 
      - อัพโหลดรูปเมนูหลักเอง  ดูตัวอย่างการแสดงผล  คลิกที่นี่

 ► เลือกใช้รูปทั้งระบบ  สามารถเลือกใช้รูปแทนเมนูหลักจากระบบของ Readyplanet โดยภาพดังกล่าวจะแสดงที่เมนูหลักทุกตัวโดยอัตโนมัติ

ดูตัวอย่างการแสดงผล  คลิกที่นี่

 2.1.2. เลือกรูปพื้นของส่วน จัดการเมนูหลัก โดยเลือกรูปจากระบบที่ Readyplanet ออกแบบเพื่อแสดงเป็นพื้นหลังของเมนูหลัก  (หากเลือกไม่ใช้รูปพื้นหลัง สามารถเลือกสีของพื้นหลังเมนูหลักได้ที่แท็บสีเมนูหลักค่ะ)

ดูตัวอย่างการแสดงผล  คลิกที่นี่

 

2.2. สีเมนูหลัก ท่านสามารถคลิกเลือกสีที่ต้องการเพื่อเปลี่ยนสีเมนูหลักส่วนต่าง ๆ ดังนี้

2.2.1. สีเมนูหลัก 

 

2.2.2. สีเมนู Pulldown

 

2.2.3. สีเมนู Multi Pulldown

 

 
เทคนิคเกี่ยวกับสีและรูปภาพแทนเมนูหลัก

เทคนิคการแสดงรูปแทนชื่อเมนูหลักและเมนูย่อย [อัพเดทล่าสุด]

วิธีการสร้างเมนูหลักแบบ Pulldown

เทคนิคการสร้าง Multi Pulldown Menu ที่เมนูหลักและเมนูย่อย
จัดการเมนูหลัก

การเพิ่มเมนูหลัก
วิธีเพิ่มเมนูหลัก ที่เกี่ยวกับระบบ Vela Commerce
วิธีแสดงตัวอย่างเมนูหลัก
วิธีแก้ไขจัดการเมนูหลัก
การเปลี่ยนรูปแบบเมนูหลัก
การเปลี่ยนลำดับเมนูที่จัดการเมนูหลัก
การลบเมนูหลัก
การสร้างเมนูหลักแบบ Pulldown
การสร้างเมนูหลักแบบ Multi Pulldown
การสร้าง Pulldown ที่เมนูหลัก แบบ Single Panel
การใส่ Alternate Text ให้กับรูปแทนเมนูหลัก article