ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
Editor Manual
dot
Basic Function
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมล์สมัครรับข่าวสาร
dot
Special Function
dot
ระบบผู้ช่วย
dot
Customer Support
dot
dot
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
EXAMPLE
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


การเพิ่มเมนูหลัก

ในส่วนนี้ขอแนะนำวิธีการเพิ่มเมนูหลักพื้นฐานที่มีสามารถใช้งานได้ทั่วไปสำหรับทุกแพ็คเกจ (สำหรับการเพิ่มลิงค์ไปยังระบบ Vela Commerce จะอยู่ในเมนูถัดไป)


วีดีโอแนะนำขั้นตอนการเพิ่มเมนูหลักชนิดสร้างหน้าใหม่

การเพิ่มเมนูหลัก มีขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่เมนู  "จัดการเว็บไซต์"  คลิก "กำหนดเมนูหลัก"

2. เลือกแท็บจัดการเมนูหลัก  คลิกลูกศรเพื่อ "เพิ่ม - เลือกรูปแบบของลิงค์" ที่ต้องการ  และคลิกปุ่ม "เพิ่ม"

ประเภทลิงค์ของเมนูหลัก
2.1 สร้างหน้าใหม่ (P)
2.2 ลิงค์ไปตาม URL ที่กำหนด (L)
2.3 สร้างลิงค์ไปยังหน้า บทความ (A)
2.4 สร้างลิงค์ไปยังหน้ารวม กลุ่มบทความ (C)
2.5 สร้างลิงค์ไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ (H)
2.6 สร้างลิงค์ไปยังกลุ่มเว็บบอร์ด (MW)
2.7 สร้างลิงค์ไปยังหน้ารวม อัลบั้มรูป (PG)
2.8 สร้างลิงค์ไปยังหน้าล็อกอิน (ML)
2.9 สร้างลิงค์ไปยังหน้าล็อกเอาท์ (ML)
2.10 สร้างลิงค์ไปยังหน้าสมัครสมาชิก (MR)
2.11 สร้างลิงค์ไปยังหน้าแผนผังเว็บไซต์ (SM)
2.12 สร้างแบบฟอร์มค้นหาในบทความ (SC)

*****************************************************

             2.1.  สร้างหน้าใหม่ (P) คือ การสร้างลิงค์เพื่อไปยังหน้าข้อมูลที่ท่านเป็นผู้กรอกเอง เช่น About Us หรือ Contact Us เป็นต้น เหมาะสำหรับใส่ข้อมูลที่จบเรื่องได้ในหน้าเดียว
              วิธีเพิ่มเมนูหลัก ให้เลือกรูปแบบของลิงค์เป็น สร้างหน้าใหม่ (P)  จะปรากฎหน้าสำหรับใส่ชื่อเมนูหลักและรายละเอียดลงในเมนูหลักโดยตรง  และคลิก ตกลง เพื่อบันทึก
               
                 ดูตัวอย่างการแสดงผลเมนูหลักชนิด  สร้างหน้าใหม่ (P) บนหน้าเว็บไซต์  คลิกที่นี่ 


             2.2. สร้างลิงค์ไปตาม URL ที่กำหนด (L) คือ การสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ หรือหน้าเว็บไซต์หน้าใดหน้าหนึ่ง  โดยระบุ URL ของหน้าปลายทางที่ต้องการ
          วิธีเพิ่มเมนูหลัก ให้เลือกรูปแบบของลิงค์เป็น สร้างลิงค์ไปตาม URL ที่กำหนด (L)
                    1.  ตั้งชื่อเมนูหลัก
                    2. ที่หัวข้อ "ที่อยู่ของหน้าเว็บที่จะแสดง" ให้กรอก URL ปลายทางที่ต้องการลิงค์ไปถึง เช่น ต้องการลิงค์มาที่  ReadyPlanet ให้กรอก  http://www.ReadyPlanet.com  เป็นต้น (ต้องมี http:// นำหน้า www )
                    3. คลิก ตกลง
          ดูตัวอย่างการแสดงผลเมนูหลักชนิด  สร้างลิงค์ไปตาม URL ที่กำหนด (L)  บนหน้าเว็บไซต์  คลิกที่นี่

  


             2.3.  สร้างลิงค์ไปยังหน้า บทความ (A) คือ การสร้างลิงค์เพื่อไปยังหน้าบทความที่ต้องการเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (บทความคือแต่ละเรื่องที่อยู่ในกลุ่มบทความ ที่เมนู ระบบพื้นฐาน > จัดการกลุ่มบทความ/บทความ )
          วิธีเพิ่มเมนูหลัก ให้เลือกรูปแบบของลิงค์เป็น  สร้างลิงค์ไปยังหน้า บทความ (A)
                    1. ตั้งชื่อเมนูหลัก
                    2. หัวข้อ"เลือกที่อยู่หน้าเว็บที่จะแสดง" ให้เลือกกลุ่มบทความปลายทางที่ต้องการลิงค์ไปถึง
                    3. คลิก ตกลง
          ดูตัวอย่างการแสดงผลเมนูหลักชนิด  สร้างลิงค์ไปยังหน้า บทความ (A)  บนหน้าเว็บไซต์  คลิกที่นี่


                  2.4. สร้างลิงค์ไปยังหน้ารวม กลุ่มบทความ (C) คือ การสร้างลิงค์เพื่อไปยังกลุ่มบทความ (ที่อยู่ในเมนู ระบบพื้นฐาน > จัดการกลุ่มบทความ/บทความ)  
          วิธีเพิ่มเมนูหลัก ให้เลือกรูปแบบของลิงค์เป็น สร้างลิงค์ไปยังหน้ารวม กลุ่มบทความ (C)
                    1. ตั้งชื่อเมนูหลัก
                    2. หัวข้อ"เลือกที่อยู่หน้าเว็บที่จะแสดง" ให้เลือกกลุ่มบทความปลายทางที่ต้องการลิงค์ไปถึง
                    3. คลิก ตกลง
          ดูตัวอย่างการแสดงผลเมนูหลักชนิด  สร้างลิงค์ไปยังหน้ารวม กลุ่มบทความ (C)  บนหน้าเว็บไซต์  คลิกที่นี่

 


          2.5.  สร้างลิงค์ไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ (H) คือ การสร้างลิงค์เพื่อไปยังหน้าแรก (Home) ของเว็บไซต์ของท่าน
          วิธีเพิ่มเมนูหลัก ให้เลือกรูปแบบของลิงค์เป็น สร้างลิงค์ไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ (H)  จะปรากฎหน้าสำหรับใส่ชื่อเมนูหลักและคลิก ตกลง เพื่อบันทึก

 


             2.6. สร้างลิงค์ไปยังเว็บบอร์ด (W) หรือกลุ่มเว็บบอร์ด (MW) คือ การสร้างลิงค์เพื่อไปยังหน้าเว็บบอร์ดสำหรับการตั้งกระทู้ถามตอบ ระหว่างเว็บมาสเตอร์กับผู้เข้าชมเว็บไซต์  (กลุ่มเว็บบอร์ด ใช้งานได้สำหรับแพ็คเกจ Silver/ Vela Commerce/ Gold)
          วิธีเพิ่มเมนูหลัก  ให้เลือกรูปแบบของลิงค์เป็น สร้างลิงค์ไปยังเว็บบอร์ด (W) หรือกลุ่มเว็บบอร์ด (MW)
                    1. ตั้งชื่อเมนูหลัก
                    2. เลือกกลุ่มเว็บบอร์ดที่ต้องการแสดง
                    3. คลิก ตกลง
          ดูตัวอย่างการแสดงผลเมนูหลักชนิด  สร้างลิงค์ไปยังเว็บบอร์ด (W) หรือกลุ่มเว็บบอร์ด (MW)  บนหน้าเว็บไซต์  คลิกที่นี่


            2.7.  สร้างลิงค์ไปยังหน้ารวม อัลบั้มรูป (PG) คือ การสร้างลิงค์เพื่อไปยังหน้ารวมของอัลบั้มรูป ในระบบ Photo Gallery ซึ่งมีอยู่ในแพ็คเกจ Silver / Gold หรือแพ็คเกจอื่นๆที่มีการซื้อฟังก์ชั่นนี้เพิ่ม)
          วิธีเพิ่มเมนูหลัก ให้เลือกรูปแบบของลิงค์เป็น สร้างลิงค์ไปยังหน้ารวม อัลบั้มรูป (PG)
                    1. ตั้งชื่อเมนูหลัก
                    2. คลิก ตกลง
          ดูตัวอย่างการแสดงผลเมนูหลักชนิด สร้างลิงค์ไปยังหน้ารวม อัลบั้มรูป (PG)  บนหน้าเว็บไซต์  คลิกที่นี่


            2.8  สร้างลิงค์ไปยังหน้าล็อกอิน (ML) คือ การสร้างลิงค์เพื่อไปยังหน้าล็อกอินสำหรับสมาชิก  ซึ่งระบบนี้มีอยู่ในแพ็คเกจ  Silver/ Vela Commerce/ Gold หรือแพ็คเกจอื่นๆที่มีการซื้อฟังก์ชั่นนี้เพิ่มได้
          วิธีเพิ่มเมนูหลัก ให้เลือกรูปแบบของลิงค์เป็น สร้างลิงค์ไปยังหน้าล็อกอิน (ML)
                    1. ตั้งชื่อเมนูหลัก
                    2. คลิก ตกลง
          ดูตัวอย่างการแสดงผลเมนูหลักชนิด สร้างลิงค์ไปยังหน้าล็อกอิน (ML)  บนหน้าเว็บไซต์  คลิกที่นี่


            2.9  สร้างลิงค์ไปยังหน้าล็อกเอาท์ (ML) คือ การสร้างลิงค์เพื่อล็อกเอาท์สำหรับสมาชิก โดยสมาชิกจะสามารถใช้งานเมนูนี้ได้หลังจากที่มีการ Login เข้าสู่ระบบสมาชิกเรียบร้อยแล้วซึ่งระบบนี้มีอยู่ในแพ็คเกจ  Silver/ Vela Commerce/ Gold หรือแพ็คเกจอื่นๆที่มีการซื้อฟังก์ชั่นนี้เพิ่มได้
          วิธีเพิ่มเมนูหลัก ให้เลือกรูปแบบของลิงค์เป็น สร้างลิงค์ไปยังหน้าล็อกเอาท์ (ML)
                    1. ตั้งชื่อเมนูหลัก
                    2. คลิก ตกลง
          ดูตัวอย่างการแสดงผลเมนูหลักชนิด สร้างลิงค์ไปยังหน้าล็อกเอาท์ (ML)  บนหน้าเว็บไซต์  คลิกที่นี่


            2.10 สร้างลิงค์ไปยังหน้าสมัครสมาชิก (MR) คือ การสร้างลิงค์เพื่อไปยังหน้าแบบฟอร์มสมัครสมาชิก   เพื่อสะดวกในการกรอกข้อมูลสมัครเป็นสมาชิก โดยสามารถ Login เข้าสู่ระบบสมาชิก (Member Form) ได้ทั้งเมนูหลักและเมนูย่อย ซึ่งระบบนี้มีอยู่ในแพ็คเกจ  Silver/ Vela Commerce/ Gold หรือแพ็คเกจอื่นๆที่มีการซื้อฟังก์ชั่นนี้เพิ่มได้
           วิธีเพิ่มเมนูหลัก ให้เลือกรูปแบบของลิงค์เป็น สร้างลิงค์ไปยังหน้าสมัครสมาชิก (MR)
                    1. ตั้งชื่อเมนูหลัก
                    2. คลิก ตกลง
      ดูตัวอย่างการแสดงผลเมนูหลักชนิด  สร้างลิงค์ไปยังหน้าสมัครสมาชิก (MR)  คลิกที่นี่

 


          2.11.  สร้างลิงค์ไปยังหน้าแผนผังเว็บไซต์ (SM) คือ การสร้างลิงค์เพื่อไปยังหน้าแผนผังเว็บไซต์  ซึ่งระบบจะแสดงลิงค์ทั้งหมดที่มีในเว็บไซต์ของท่าน
          วิธีเพิ่มเมนูหลัก ให้เลือกรูปแบบของลิงค์เป็น  สร้างลิงค์ไปยังหน้าแผนผังเว็บไซต์ (SM)
                    1. ตั้งชื่อเมนูหลัก
                    2. คลิก ตกลง
          ดูตัวอย่างการแสดงผลเมนูหลักชนิด  สร้างลิงค์ไปยังหน้าแผนผังเว็บไซต์ (SM)  บนหน้าเว็บไซต์ คลิกทีนี่

 


           2.12. สร้างแบบฟอร์มค้นหาในบทความ (SC) คือ การสร้างลิงค์ที่เมนูหลักไปยังหน้าแสดงแบบฟอร์มสำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลจากระบบจัดการกลุ่มบทความ / บทความ 
                    - สามารถค้นหาบทความได้จาก ชื่อบทความ เนื้อหาแสดงหน้าแรก และ เนื้อหาของบทความ
                    - สามารถใช้สัญลักษณ์พิเศษที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา เช่น “AND”, “+”, “OR”, “NOT”, “-” เป็นต้น สามารถดูความหมายของสัญลักษณ์แต่ละแบบได้ ที่นี่   
          วิธีเพิ่มเมนูหลัก ให้เลือกรูปแบบของลิงค์เป็น สร้างแบบฟอร์มค้นหาในบทความ (SC)
                    1. ตั้งชื่อเมนูหลัก
                    2. คลิก ตกลง
          ดูตัวอย่างการแสดงผลเมนูย่อยชนิด สร้างแบบฟอร์มค้นหาในบทความ (SC)   บนหน้าเว็บไซต์  คลิกที่นี่
จัดการเมนูหลัก

วิธีเพิ่มเมนูหลัก ที่เกี่ยวกับระบบ Vela Commerce
วิธีแสดงตัวอย่างเมนูหลัก
วิธีแก้ไขจัดการเมนูหลัก
การเปลี่ยนรูปแบบเมนูหลัก
การเปลี่ยนลำดับเมนูที่จัดการเมนูหลัก
การลบเมนูหลัก
การกำหนดสีเมนูหลัก
การสร้างเมนูหลักแบบ Pulldown
การสร้างเมนูหลักแบบ Multi Pulldown
การสร้าง Pulldown ที่เมนูหลัก แบบ Single Panel
การใส่ Alternate Text ให้กับรูปแทนเมนูหลัก article