ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
Editor Manual
dot
Basic Function
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมล์สมัครรับข่าวสาร
dot
Special Function
dot
ระบบผู้ช่วย
dot
Customer Support
dot
dot
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
EXAMPLE
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


วิธีจัดการรายการสั่งซื้อ

แท็บ "รายการสั่งซื้อ"  จะเก็บบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบร้านค้าออนไลน์ Vela Commerce เมื่อมีผู้คลิกสั่งซื้อสินค้าหรือแจ้งข้อมูลต่าง ๆ เข้ามา  ดังต่อไปนี้

 รายการสั่งซื้อ
 รายการติดต่อกลับ
 รายการแจ้งโอนเงิน


วิธีการใช้งานเมนู "ข้อมูลการสั่งซื้อ" ไปที่เมนู "ระบบเสริม" คลิกเมนู "ข้อมูลการสั่งซื้อ"

 1. แท็บ รายการสั่งซื้อ เป็นหัวข้อที่เก็บบันทึกข้อมูลของผู้ที่คลิกสั่งซื้อสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ ในระบบร้านค้าออนไลน์ Vela Commerce จนจบขั้นตอน 

1.1. คลิกแท็บ "รายการสั่งซื้อ"

1.2. คลิกหมายเลขการสั่งซื้อที่ต้องการดูรายละเอียด


1.3. แสดงหน้ารายละเอียดการสั่งซื้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 หมายเลข 1 สถานะรายการ  เว็บมาสเตอร์สามารถเปลี่ยนสถานะให้กับรายการสั่งซื้อแต่ละรายการ เพื่อแสดงผลว่าดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว โดยมีสถานะรายการให้เลือกใช้งาน  เช่น

New : รายการสั่งซื้อใหม่
Pending : อยู่ระหว่างดำเนินการ
Confirmed : ยืนยันรายการสั่งซื้อ
Cancelled : ยกเลิกรายการสั่งซื้อ
Refunded : ส่งกลับ (กรณีใช้ระบบสต็อกสินค้า จะคืนจำนวนสินค้าเข้าสู่สต็อก)
Shipped : จัดส่งแล้ว
Finished : รายการเสร็จสมบูรณ์

ซึ่งสถานะรายการข้างต้นจะเป็นสถานะมาตรฐานที่ระบบกำหนดมาให้ค่ะ  ซึ่งเว็บมาสเตอร์สามารถ กำหนดหัวข้อสถานะรายการสั่งซื้อเอง เพื่อให้แสดงผลข้อความสถานะการสั่งซื้อได้ตามต้องการด้วยค่ะ อ่านรายละเอียดวิธีการตั้งค่าการใช้งาน คลิกที่นี่ ค่ะ

นอกจากนี้ การเปลี่ยนสถานะรายการสินค้าของเว็บมาสเตอร์ จะเชื่อมโยงไปยังส่วนที่ผู้สั่งซื้อสินค้าสามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อสินค้าของตนว่าถึงขั้นตอนใดแล้ว โดยใช้รหัสการสั่งซื้อที่จะได้รับแจ้งจากอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อตรวจสอบค่ะ  (ส่วนนี้เว็บมาสเตอร์จะต้องเพิ่มเมนูหลัก ชนิด ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ (V) ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ด้วยค่ะ)


หมายเลข 2 ย้อนกลับ : คลิกย้อนกลับไปยังหน้าหลักของแท็บรายการสั่งซื้อ


หมายเลข 3 ปรับปรุงรายการสั่งซื้อ : คลิกแก้ไขข้อมูลรายการสั่งซื้อรายการดังกล่าว เพื่อเพิ่มเติมในส่วนของคำอธิบายรายการสินค้า และจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ

หมายเลข 4 ส่งเมล : เว็บมาสเตอร์สามารถคลิกเพื่อส่งอีเมลแจ้งรายการสั่งซื้อสินค้าไปยังผู้สั่งซื้อสินค้าอีกครั้ง


หมายเลข 5 พิมพ์ : สั่งพิมพ์รายการสั่งซื้อ


หมายเลข 6 สร้างรายงานการสั่งซื้อในรูปแบบไฟล์เอกสาร Microsoft Word (.doc) โดยการคลิกสัญลักษณ์ของไฟล์เอกสารที่อยู่มุมด้านขวา ระบบจะปรากฎหน้าต่างให้เปิดไฟล์หรือบันทึกไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะ


 2. แท็บ รายการติดต่อกลับ

สำหรับสินค้าที่มีการรับซื้อ – ขาย อสังหาริมทรัพย์ ขายบ้าน บ้านเช่า คอนโดให้เช่า ขายรถมือสอง สินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีขนาดใหญ่ หรือมีราคาสูง บางครั้งอาจไม่ใช่การซื้อแบบผูกขาด ทำให้การคลิกสั่งซื้อผ่านทางระบบรถเข็น อาจไม่เหมาะสม สมาชิกสามารถสร้างแบบฟอร์มติดต่อกลับ ได้ที่หน้าสินค้าตามขั้นตอนข้างต้น Webmaster ก็สามารถเข้าตรวจสอบได้ว่ามีใครติดต่อเข้ามาบ้าง ได้ที่ แท็บดูรายการติดต่อกลับ ->  รหัสการติดต่อ เพื่อดูรายละเอียดการติดต่อกลับ
 3. แท็บ รายการแจ้งโอนเงิน

กรณีที่ผู้สั่งซื้อสินค้าได้ชำระเงินมาแล้ว แต่ไม่สะดวกแฟกซ์เอกสารการชำระเงิน  ผู้สั่งซื้อสามารถกรอกข้อมูลการชำระเงินเข้ามาที่ฟอร์มการยืนยันชำระเงินที่หน้าเว็บไซต์ Webmaster ก็สามารถเข้าตรวจสอบได้ว่ามีใครติดต่อเข้ามาบ้าง ได้ที่ ข้อมูลการสั่งซื้อ -> รายการแจ้งโอนเงิน-> คลิกหมายเลขการสั่งซื้อ


 
ระบบ Vela Commerce

การเพิ่มหมวดหมู่บนสุด article
การเพิ่มหมวดหมู่ย่อย article
การเพิ่มหมวดหมู่พิเศษ
วิธีเพิ่มสินค้า article
การแก้ไขสินค้า article
วิธีเปลี่ยนสถานะสินค้า article
วิธีเปลี่ยนลำดับสินค้า
การเปลี่ยนรูปสินค้า article
การกำหนด Alternate Text รูปภาพสินค้าหลักและรูปภาพสินค้าเสริม article
การกำหนดขนาดรูปภาพสินค้า article
วิธีกำหนดลายน้ำให้กับรูปภาพสินค้า
วิธีกำหนดลำดับแสดงรูปภาพเสริมสินค้า
การลบสินค้า article
การย้ายสินค้าไปหมวดหมู่อื่น article
การใส่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ article
ระบบชำระเงิน
การเลือกใช้สกุลเงินที่ใช้กับระบบบัตรเครดิตของ Paypal article
การตั้งค่าร้านค้า article
การใช้งานระบบ stock สินค้า article
การสั่งซื้อสินค้าเกินกว่าที่มีใน stock
วิธีตั้งค่าการคืนจำนวนสินค้าเข้าสู่ระบบ Stock สินค้า เมื่อมีการยกเลิกรายการสั่งซื้อ
วิธีตั้งค่าแสดงจำนวนสินค้าใน Stock ที่หน้าเว็บไซต์
วิธีกำหนดรูปแบบเริ่มต้นของหน้ารวมสินค้า
วิธีตั้งค่าแสดงรูปภาพการชำระเงินและข้อความอธิบายในหน้าตะกร้าสินค้า article
การใช้งาน ปุ่มหน้ารายการสั่งซื้อ (หน้าตะกร้าสินค้า)
รูปแบบการคิดค่าขนส่งสินค้า article
วิธีการตั้งค่า vat ค่าขนส่ง
วิธีการกำหนดราคาสำหรับกลุ่มสมาชิก
วิธีกำหนดการแสดงรูปภาพในรายการสั่งซื้อ
วิธีกำหนดและแจ้งสถานะรายการสั่งซื้อให้กับลูกค้า
วิธีเพิ่ม "ข้อมูลที่อยู่ร้านค้า" ในใบรายการสั่งซื้อ article
วิธีตั้งค่าอีเมลร้านค้า
วิธีการใช้งานระบบค้นหา Ready Planet Search Engine
วิธีกำหนดคำนิยามหัวข้อรายละเอียดสินค้า
วิธีการใช้งานระบบ Combined Search article
วิธีการใช้งานระบบ Custom Field article
วิธีการสร้างแบบฟอร์มในหน้า Checkout article
สร้างเมนูประวัติการสั่งซื้อสินค้าของสมาชิก
การจัดวางรายการสินค้าที่เมนูย่อย
การสร้าง/จัดการ Catalogแสดงผลบนหน้าแรกของเว็บไซต์
ค้นหาสินค้า
ค้นหารายงานสั่งซื้อ
แบบฟอร์ม
การสร้างฟอร์มติดต่อกลับให้กับสินค้า
ระบบคูปองส่วนลด (E-Coupon)