ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
Editor Manual
dot
Basic Function
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมล์สมัครรับข่าวสาร
dot
Special Function
dot
ระบบผู้ช่วย
dot
Customer Support
dot
dot
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
EXAMPLE
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


วิธีสร้างฟอร์มอิสระติดต่อกลับในหน้าเว็บไซต์

เป็นการสร้างแบบฟอร์มอิสระติดต่อกลับในหน้าเว็บไซต์ที่ท่านสมาชิกสามารถสร้างช่องสำหรับเก็บข้อมูลได้อย่างอิสระและไม่จำกัดจำนวน ซึ่งสร้างฟอร์ม 1 ชุดเพียงครั้งเดียว สามารถเลือกใช้ฟอร์มให้แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ได้ในหลายหน้า  เช่น ใน จัดการเมนูหลัก จัดการเมนูย่อย จัดการกลุ่มบทความ/บทความ  โดยมีวิธีการดังนี้

 ขั้นตอนการสร้างแบบฟอร์มอิสระติดต่อกลับในส่วนสมาชิก

1. ไปที่ "ระบบพื้นฐาน" จากนั้นคลิกที่เมนู "จัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ"

2. เข้าสู่หน้าเพิ่มฟอร์มติดต่ออิสระ ให้ท่านคลิกปุ่ม "เพิ่มฟอร์ม"


 

3. ตั้งชื่อฟอร์มโดยกรอกในช่องชื่อฟอร์ม (ในที่นี้ยกตัวอย่างเป็นฟอร์มชื่อ ติดต่อเรา) และคลิก บันทึก


 

4. จะปรากฎฟอร์มชื่อ "ติดต่อเรา" ในหน้าจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ  จากนั้นให้ท่านคลิกปุ่ม "เพิ่มฟิลด์" เพื่อเพิ่มช่องรับข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ


 

5. เลือกประเภทของฟอร์ม ตามด้วยรายละเอียดของฟิลด์ตามต้องการ โดยการทำงานของฟิลด์แต่ละรูปแบบ มีดังนี้

5.1. Textbox หมายถีง ช่องกรอกตัวอักษรบรรทัดเดียวเช่น ชื่อ นามสกุล เป็นต้น
หากข้อมูลที่ให้ลูกค้ากรอกนั้นเป็นข้อมูลที่สำคัญ เช่น ชื่อ นามสกุล ให้คลิกเครื่องหมายถูกในช่อง ข้อมูลสำคัญ
เมื่อคลิกเครื่องหมายถูกในช่องข้อมูลสำคัญแล้วจะปรากฏเครื่องหมาย * ด้านหลังช่องของข้อมูลนั้น

5.2. Email หมายถึง ช่องข้อมูลที่เป็นอีเมล

5.3. Textarea หมายถึง ช่องกรอกอักษรหลายบรรทัด เช่น ที่อยู่ เป็นต้น

5.4. Radio Button หมายถึง ปุ่มตัวเลือกที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้เพียงค่าเดียว เช่น คำอธิบาย คือ เพศ จำนวนตัวเลือกระบุเป็น 2 ตัวเลือก คือ ชาย และ หญิง

 5.5. Check Box หมายถึง ปุ่มตัวเลือกที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งค่า เช่น คำอธิบาย คือ งานอดิเรก จำนวนตัวเลือกระบุเป็น 4 ตัวเลือก คือ เล่นกีฬา, ดูหนัง / ฟังเพลง, ช้อปปิ้ง, อ่านหนังสือ เป็นต้น

5.6. List Box หมายถึง รายการที่แสดงให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้ เช่น คำอธิบายคือ อาชีพ จำนวนตัวเลือกระบุเป็น 5 ตัวเลือก คือ นักเรียน / นักศึกษา, ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชน, รับจ้างทั่วไป, ธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น

5.7. All Country หมายถึง รายชื่อประเทศทั้งหมด 

5.8. State (USA) หมายถึง รายชื่อเมืองทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา

5.9. Province (Thailand) หมายถึง รายชื่อจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย

5.10. Upload image หมายถึง ให้อัพโหลดรูปภาพได้เท่านั้น รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .gif / .jpg / .png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 150 KB ต่อการอัพโหลด 1 ครั้งค่ะ

5.11. คำอธิบายภาษาอังกฤษ จะถูกนำมาใช้เมื่อมีการตั้งค่าหน้าเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ 

การตั้งชื่อฟิลด์ ในหัวข้อ คำอธิบาย สามารถตั้งชื่อโดยใช้ตัวอักษรภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ตัวเลข, เครื่องหมาย - หรือเครื่องหมาย _ เท่านั้น


 

6. หากต้องการจัดฟอร์มใหม่เพื่อให้แต่ละฟิลด์แสดงตามลำดับที่ถูกต้อง สามารถจัดโดยใส่ตัวเลข  (โดยเรียงจากลำดับมากไปหาน้อย เช่น 99,98 )ในแต่ละฟิลด์ จากนั้นคลิกปุ่ม เปลี่ยนลำดับ

 

 ขั้นตอนการแสดงผลแบบฟอร์มบนหน้าเว็บไซต์

สำหรับการเลือกแสดงผลแบบฟอร์มอิสระติดต่อกลับที่สร้างไว้แล้ว  สามารถเลือกใช้ได้ในหลาย ๆ ส่วนของเว็บไซต์ เช่น หน้าจัดการเมนูหลักและจัดการเมนูย่อยที่มีชนิดเมนูเป็นรูปแบบสร้างหน้าใหม่ (P) , หน้าจัดการกลุ่มบทความ/บทความ, และหน้ารายละเอียดสินค้าในระบบร้านค้าออนไลน์ Vela Commerce ด้วยค่ะ

 ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการใช้งานแบบฟอร์มติดต่อกลับอิสระที่เมนูหลัก ชื่อติดต่อเรา โดย คลิกที่ ปุ่ม EDIT ของชื่อเมนู


 

8. ที่หัวข้อ แบบฟอร์มติดต่อในหน้าเว็บไซต์  ให้คลิกปุ่ม "เลือก หากต้องการสร้างฟอร์มอิสระติดต่อใหม่ในหน้าเว็บไซต์" จากนั้นจะปรากฏหน้าให้เลือกฟอร์มอัตโนมัติ หรือคลิกที่  คลิกเพื่อเลือกแบบฟอร์มติดต่อกลับ เพื่อเลือกฟอร์มที่สร้างไว้


9. ปรากฎหน้าสำหรับเลือกฟอร์มที่ทำการสร้างไว้แล้ว ในที่นี้เลือกแบบฟอร์มชื่อ ติดต่อเรา และคลิกปุ่ม OK


10. กรอกอีเมลแอคเคาท์ที่สะดวกรับข้อมูลเมื่อมีผู้กรอกแบบฟอร์มเข้ามา และคลิก "ตกลง" เพื่อบันทึกค่ะ


ตัวอย่างการแสดงแบบฟอร์มติดต่อกลับแบบอิสระ ที่เมนูหลักชื่อ ติดต่อเรา ในหน้าเว็บไซต์


ตัวอย่างการใช้แบบฟอร์มอิสระติดต่อกลับสำหรับสินค้าในระบบร้านค้าออนไลน์ Vela Commerce

 

  การตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีผู้กรอกฟอร์มอิสระติดต่อกลับ จะมีการทำงานเหมือนกับ แบบฟอร์มมาตรฐาน  โดยระบบจะมีการส่งข้อมูลไปยังอีเมลแอคเคาท์ที่กรอกไว้ในหัวข้อเลือกใช้แบบฟอร์ม  และจะมีข้อมูลบันทึกไว้ในส่วนจัดการเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ โดยล็อกอินเข้าสู่ส่วนจัดการเว็บไซต์ ที่เมนู "ระบบพื้นฐาน" คลิกเมนู "แบบฟอร์มตอบกลับ"  จะปรากฎหน้าต่างแบบฟอร์มตอบกลับ  คลิกแท็บ "บันทึกแบบฟอร์มตอบกลับ" จากนั้น คลิกที่ลิงค์ชื่อบทความที่ต้องการ จะปรากฎรายละเอียดของผู้กรอกแบบฟอร์มที่สอบถามหรือแจ้งข้อมูลให้เว็บมาสเตอร์ติดต่อกลับต่อไปค่ะ
นอกจากนี้ ท่านสามารถจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลการกรอกแบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์เอกสาร Word (.doc) และ Excel (.xls) โดยการคลิกสัญลักษณ์ของไฟล์เอกสารที่อยู่มุมด้านขวา หรือลบข้อมูลที่ไม่ต้องการในหน้าบันทึกข้อมูลแบบฟอร์มตอบกลับได้อีกด้วยค่ะ 
แบบฟอร์มตอบกลับ

วิธีสร้างฟอร์มติดต่อมาตรฐานในหน้าเว็บไซต์
วิธีเรียกดูบันทึกแบบฟอร์มตอบกลับ
Tips & Tricks ที่เกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มตอบกลับ