ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
Editor Manual
dot
Basic Function
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมล์สมัครรับข่าวสาร
dot
Special Function
dot
ระบบผู้ช่วย
dot
Customer Support
dot
dot
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
EXAMPLE
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


วิธีสร้างกลุ่มบทความแบบ Blog

กลุ่มบทความที่มีสถานะแบบ Blog จะแตกต่างจากการแสดงผลของกลุ่มบทความแบบปกติ คือ การใส่ข้อมูลจะให้ใส่รายละเอียดของบทความแค่เพียงส่วนเดียว ไม่มีการใส่รายละเอียดเนื้อหาโดยย่อ และการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ ระบบจะแสดง วันที่ เวลา และจำนวนผู้เข้าชมบทความให้ด้วยค่ะ

ขั้นตอนการสร้างกลุ่มบทความแบบ Blog มีดังนี้

1. ที่เมนู "ระบบพื้นฐาน" คลิก "จัดการกลุ่มบทความ/บทความ"


2. จากนั้นคลิก เพิ่มกลุ่มบทความใหม่


3. ที่หัวข้อ "กำหนดแสดงผลบทความแบบ Blog" คลิกเลือก "กำหนดแสดงผลแบบ Blog" ตั้งชื่อกลุ่มบทความและคลิก "ตกลง"4. จะปรากฎชื่อกลุ่มบทความแบบ Blog ที่สร้างไว้ในหน้าจัดการกลุ่มบทความ/บทความ ให้ท่านคลิก "เพิ่มบทความใหม่" ที่กลุ่มบทความที่ต้องการ5. จากนั้นใส่กำหนดรายละเอียดของบทความและเพิ่มข้อมูลที่ต้องการในส่วนเนื้อหาของบทความ และคลิก "ตกลง" เพื่อบันทึก


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์หมายเหตุ : สร้างกลุ่มบทความให้มีสถานะเป็น Blog ใช้ได้กับการเพิ่มกลุ่มบทความใหม่เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขสถานะกลุ่มบทความเดิมได้
จัดการกลุ่มบทความ / บทความ

วิธีเพิ่มกลุ่มบทความใหม่
วิธีดูตัวอย่างข้อมูลหน้ารวมกลุ่มบทความ
วิธีแก้ไขกลุ่มบทความ
วิธีเพิ่มบทความใหม่
วิธีดูตัวอย่างข้อมูลหน้าบทความ
วิธีค้นหาบทความ
วิธีแก้ไขบทความ
วิธีเปลี่ยนลำดับการแสดงบทความ
วิธีย้ายบทความภายในกลุ่มบทความ
จัดการประวัติการแก้ไขบทความ
วิธีลบกลุ่มบทความ
วิธีลบบทความ
จัดการสีส่วนแสดงบทความ
การเปลี่ยนสีแถบพื้นหลังกลุ่มบทความ
วิธีกำหนดวันที่เวลาเพื่อแสดง/ปิดการแสดงบทความและบล็อก
Tips & Tricks ที่เกี่ยวข้องกับจัดการกลุ่มบทความ/บทความ