ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
Editor Manual
dot
Basic Function
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมล์สมัครรับข่าวสาร
dot
Special Function
dot
ระบบผู้ช่วย
dot
Customer Support
dot
dot
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
EXAMPLE
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


วิธีเปลี่ยนลำดับการแสดงบทความ

สามารถเปลี่ยนลำดับการแสดงผลบทความ ให้แสดงตามลำดับ ก่อน - หลัง ด้วยวิธีการใส่เลขลำดับให้กับบทความแต่ละเรื่อง มีขั้นตอนดังนี้

ที่เมนู "ระบบพื้นฐาน" คลิก "จัดการกลุ่มบทความ/บทความ"

1.คลิกที่ชื่อกลุ่มบทความที่ต้องการเปลี่ยนเลขลำดับบทความ  ระบบจะแสดงบทความที่มีอยู่ภายในกลุ่มบทความนั้น

2. ใส่เลขลำดับลงในช่องว่างด้านหลังบทความแต่ละเรื่อง  และคลิกปุ่ม เปลี่ยนลำดับ


 

*หมายเหตุ : ระบบจะเรียงเลขลำดับจากมากไปน้อย (999 ถึง -999)

ตัวอย่างการแสดงผลบทความก่อนการเปลี่ยนลำดับและหลังการเปลี่ยนลำดับ

 
จัดการกลุ่มบทความ / บทความ

วิธีเพิ่มกลุ่มบทความใหม่
วิธีสร้างกลุ่มบทความแบบ Blog
วิธีดูตัวอย่างข้อมูลหน้ารวมกลุ่มบทความ
วิธีแก้ไขกลุ่มบทความ
วิธีเพิ่มบทความใหม่
วิธีดูตัวอย่างข้อมูลหน้าบทความ
วิธีค้นหาบทความ
วิธีแก้ไขบทความ
วิธีย้ายบทความภายในกลุ่มบทความ
จัดการประวัติการแก้ไขบทความ
วิธีลบกลุ่มบทความ
วิธีลบบทความ
จัดการสีส่วนแสดงบทความ
การเปลี่ยนสีแถบพื้นหลังกลุ่มบทความ
วิธีกำหนดวันที่เวลาเพื่อแสดง/ปิดการแสดงบทความและบล็อก
Tips & Tricks ที่เกี่ยวข้องกับจัดการกลุ่มบทความ/บทความ