ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
Editor Manual
dot
Basic Function
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมล์สมัครรับข่าวสาร
dot
Special Function
dot
ระบบผู้ช่วย
dot
Customer Support
dot
dot
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
EXAMPLE
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


วิธีเพิ่มกลุ่มบทความใหม่

การเพิ่มกลุ่มบทความเป็นส่วนของการใส่ข้อมูล รูปภาพ บทความ ลงในเว็บไซต์ โดยแบ่งเป็นคอลัมน์หรือกลุ่มของข้อมูล ซึ่งสามารถสร้างบทความไว้ในกลุ่มบทความได้ไม่จำกัด

การเพิ่มกลุ่มบทความใหม่  มีขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่ "ระบบพื้นฐาน" คลิกเลือก "จัดการกลุ่มบทความ/บทความ"


 

2. เลือกแท็บจัดการกลุ่มบทความ  คลิกปุ่ม เพิ่มกลุ่มบทความใหม่

 

3. ปรากฏหน้าสำหรับกรอกรายละเอียดและตั้งค่ากลุ่มบทความ  แท็บเพิ่มกลุ่มบทความ  ทำการกรอกข้อมูลที่ต้องการในช่องว่าง

                - ชื่อกลุ่มบทความ:   สามารถกำหนดชื่อกลุ่มบทความโดยกรอกชื่อกลุ่มบทความในช่อง ชื่อกลุ่มบทความ

                - รูปแทนชื่อกลุ่มบทความ: กรณีต้องการใช้รูป ภาพแสดงแทนชื่อกลุ่มบทความในหน้าเว็บไซต์ คลิกที่ "Browse" เพื่อเลือกไฟล์รูปจากเครื่องของท่าน ภาพในส่วนนี้จะแสดง ในหน้าแรกของเว็บไซต์ และ หน้ารวมบทความ ในกรณีที่ท่านเลือก "แสดงรูปแทนชื่อกลุ่มบทความ"

การแสดงผลรูปภาพแทนชื่อกลุ่มบทความบนหน้าเว็บไซต์

               - Alternate Text รูปแทนชื่อกลุ่มบทความ: คือการใส่ชื่อของรูปแทนชื่อกลุ่มบทความนั้นๆ เพื่อให้ Search Engine สามารถเข้ามาเก็บเนื้อหาของรูปภาพนั้นๆ ได้

การแสดงผลข้อความ  Alternate Text ของรูปแสดงหน้าแรกของกลุ่มบทความ

               - เลือกการแสดงในหน้าเว็บไซต์: สามารถเลือกได้ว่าจะแสดงชื่อกลุ่มบทความ , แสดงรูปแทนชื่อกลุ่มบทความ  , ไม่แสดงชื่อกลุ่มบทความ

               - รายละเอียดของกลุ่มบทความ: กรอกรายละเอียดของกลุ่มบทความนั้นๆ

               -  Title Tag :  ข้อความที่แสดงบน Title Bar ของบราวเซอร์ เป็นข้อความสำหรับบอกให้ทราบว่าหน้าเว็บไซต์ที่กำลังแสดงผลอยู่นั้นมีหัวข้อเกี่ยวกับอะไร ข้อความใน Title Tag ควรมีความยาว 60-70 ตัวอักษร และควรหลีกเลี่ยงอักขระพิเศษต่าง ๆ

               -  Meta Description : ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดโดยย่อของหน้าเว็บไซต์ที่แสดงผลอยู่ ซึ่งข้อความไม่ควรสั้น หรือ ยาวจนเกินไป และควรสัมพันธ์กับเนื้อหาของหน้านั้น ๆ ความยาวของคำอธิบายไม่ควรเกิน 200 อักษร

               -  Meta Keywords : คำค้นที่ใช้ระบุสำหรับการค้นหาผ่าน Search Engine โดยคำค้นที่กำหนดควรสอดคล้องกับเนื้อหาในหน้านั้นๆ คำค้นแต่ละคำจะต้องคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)(comma)  โดยความยาวที่ระบบรองรับจะต้องไม่เกิน 255 อักษร

               -  ชื่อ Folder (Static URL): เป็นการตั้งชื่อ URL ให้กับเว็บไซต์นั้นๆ

               -  เลือกรูปแบบการแสดงในหน้ารวมบทความ : การกำหนดการแสดงในหน้ารวมบทความโดยมีตัวเลือกดังนี่

► แบบมีรูป มีหัวเรื่อง  และมีเนื้อหาโดยย่อ
► แบบมีหัวเรื่อง  และมีเนื้อหาโดยย่อ
► แบบมีหัวเรื่อง   และเนื้อหาบทความ
► แสดงเฉพาะหัวเรื่องอย่างเดียว

               -  เลือกจำนวนบทความที่ต้องการแสดง(ต่อหน้า) :  เป็นการกำหนดจำนวนบทความที่ต้องการแสดงในหน้ารวมบทความ โดยมีตัวเลือกดังนี้ 5,10,15,20,25,30,50,100

• แท็บกำหนดค่าสำหรับกลุ่มบทความ เป็นแท็บสำหรับตั้งค่าเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มบทความแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้

- กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงกลุ่มบทความ (ในกรณีที่เว็บไซต์ของท่านติดตั้งระบบสมาชิก)

- กำหนดค่าสำหรับแสดงความเห็นต่อบทความ จะเกี่ยวข้องกับการเปิดใช้งานแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นต่อบทความ ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่หัวข้อชื่อ "อนุมัติ" ไปจนถึง "จำนวนความคิดเห็นที่แสดงต่อหนึ่งหน้า" ท่านสามารถดูรายละเอียดวิธีการใช้งานแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นต่อบทความ คลิกที่นี่ ค่ะ

- กำหนดการแสดงวันที่ปรับปรุงล่าสุดของบทความ จะแสดงวันที่ที่มีการปรับปรุงข้อมูลของบทความล่าสุด ซึ่งจะแสดงผลวันที่ที่ตำแหน่งใต้ชื่อบทความ ทั้งบนหน้าแรกของเว็บไซต์ , หน้ารวมกลุ่มบทความ, และหน้าเนื้อหาของบทความค่ะ

- จำนวนบทความที่เกี่ยวข้องที่แสดงในหน้าแสดงบทความ  โดยปกติเมื่อคลิกอ่านเนื้อหาของบทความ  ระบบจะแสดงผลบทความที่เกี่ยวข้อง คือ บทความเรื่องอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มบทความเดียวกันที่ส่วนด้านล่างของหน้าเว็บเพจ ต่อจากเนื้อหาของบทความเรื่องนั้น ๆ  ท่านสามารถกำหนดจำนวนการแสดงผลจำนวนของบทความที่เกี่ยวข้องในหน้ารวมกลุ่มบทความแต่ละกลุ่มได้  โดยค่าเริ่มต้นของระบบจะแสดงผลเป็น all คือ แสดงผลบทความที่เกี่ยวข้องทุกเรื่อง  หรือหากไม่ต้องการแสดงผลบทความให้ใส่เลข 0 ค่ะ

 

 4. เมื่อกรอกข้อมูลที่ต้องการเรียบร้อย  คลิกปุ่ม ตกลง  เพื่อทำการบันทึก

การแสดงผลกลุ่มบทความที่หน้าแรกของเว็บไซต์

 
 

การแสดงผลกลุ่มบทความที่หน้ารวมกลุ่มบทความ

 

 เทคนิคเพิ่มเติม

> การใส่ Title Tag & Meta Tag สำหรับเว็บไซต์

> วิธีการเพิ่มข้อความ Alternate Text ของรูปแสดงหน้าแรกของกลุ่มบทความ และ บทความ

> วิธีใส่ค่า Static URL ที่กลุ่มบทความและบทความ

>  วิธีสร้างกลุ่มบทความให้มีสถานะเป็น Blog

> วิธีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงกลุ่มบทความ/บทความ/เมนูหลัก/เมนูย่อย/กลุ่มเว็บบอร์ด/อัลบั้มรูป ที่ระบบสมาชิก

> ในหน้าแรกของเว็บไซต์ ไม่ต้องการให้แสดงชื่อกลุ่มบทความ ต้องทำยังไงดีคะ

 
จัดการกลุ่มบทความ / บทความ

วิธีสร้างกลุ่มบทความแบบ Blog
วิธีดูตัวอย่างข้อมูลหน้ารวมกลุ่มบทความ
วิธีแก้ไขกลุ่มบทความ
วิธีเพิ่มบทความใหม่
วิธีดูตัวอย่างข้อมูลหน้าบทความ
วิธีค้นหาบทความ
วิธีแก้ไขบทความ
วิธีเปลี่ยนลำดับการแสดงบทความ
วิธีย้ายบทความภายในกลุ่มบทความ
จัดการประวัติการแก้ไขบทความ
วิธีลบกลุ่มบทความ
วิธีลบบทความ
จัดการสีส่วนแสดงบทความ
การเปลี่ยนสีแถบพื้นหลังกลุ่มบทความ
วิธีกำหนดวันที่เวลาเพื่อแสดง/ปิดการแสดงบทความและบล็อก
Tips & Tricks ที่เกี่ยวข้องกับจัดการกลุ่มบทความ/บทความ