ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
Editor Manual
dot
Basic Function
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมล์สมัครรับข่าวสาร
dot
Special Function
dot
ระบบผู้ช่วย
dot
Customer Support
dot
dot
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
EXAMPLE
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


วิธีตั้งค่าอีเมลร้านค้า

 
ตั้งค่าอีเมลร้านค้า คือ ส่วนสำหรับเว็บมาสเตอร์สามารถตั้งค่าการรับและส่งอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ (คือ อีเมลที่ระบบจะส่งถึงเว็บมาสเตอร์และลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าในระบบร้านค้าออนไลน์จนจบขั้นตอน) โดยมีขั้นตอนดังนี้

ล็อกอินเข้าส่วนสมาชิก ที่เมนู "ระบบเสริม" คลิกเมนู "ตั้งค่าร้านค้า"


จากนั้นคลิกแท็บ "ตั้งค่าอีเมลร้านค้า" จะปรากฎส่วนสำหรับตั้งค่าดังนี้

 

1. กำหนดการส่งอีเมลถึงผู้ขาย

เว็บมาสเตอร์สามารถกำหนดอีเมลแอคเคาท์ที่จะรับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ (คือ อีเมลที่ระบบจะส่งถึงเว็บมาสเตอร์เมื่อมีลูกค้าคลิกสั่งซื้อสินค้าบนหน้าเว็บไซต์จนจบขั้นตอน) โดยสามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขเพื่อกำหนดอีเมลให้ส่งถึงผู้ขายได้สูงสุด 3 อีเมลแอคเคาท์

โดยค่าเริ่มต้นของแอคเคาท์อีเมลที่ส่งถึงผู้ขาย จะเป็นแอคเคาท์เดียวกันกับที่อยู่ในเมนู "ข้อมูลสมาชิก" ซึ่งก็คืออีเมลของเจ้าของเว็บไซต์ค่ะ


เว็บมาสเตอร์สามารถเพิ่มอีเมลที่จะส่งจากระบบถึงผู้ขายได้ โดยพิมพ์อีเมลแอคเคาท์ที่ต้องการในช่องอีเมลที่ 1 ถึง 3 (สูงสุด 3 แอคเคาท์) และคลิก บันทึก เพื่อยืนยัน

ตัวอย่างที่ 1 อีเมลถึงผู้ขายแอคเคาท์หลักคือ info@readyplanet.com (อีเมลที่1) จากนั้น ใส่อีเมลแอคเคาท์ Sale@readyplanet.com และ Webmaster@readyplanet.com เพิ่มเป็นอีเมลที่ 2 และ 3 ตามลำดับ หากมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ในระบบร้านค้าออนไลน์จนจบขั้นตอน จะมีอีเมลยืนยันการสั่งซื้อส่งแจ้งแก่ผู้ขายที่อีเมล 3 แอคเคาท์นี้ค่ะ


ตัวอย่างที่ 2 กรณีที่ต้องการเปลี่ยนอีเมลของผู้ขายเป็นแอคเคาท์อื่นที่ไม่ใช่แอคเคาท์เดียวกันกับอีเมลในข้อมูลสมาชิก ก็สามารถพิมพ์อีเมลแอคเคาท์ที่ต้องการในช่องอีเมลที่ 1 ได้ค่ะ เช่น อีเมลในส่วนข้อมูลสมาชิกคือ info@readyplanet.com แต่ต้องการให้อีเมลยืนยันการสั่งซื้อที่ระบบส่งมายังผู้ขายที่ sale@readyplanet.com เท่านั้น เป็นต้น ก็สามารถตั้งค่าได้ดังภาพค่ะ


2. กำหนดการส่งอีเมลถึงผู้สั่งซื้อ 

ในส่วนนี้เว็บมาสเตอร์สามารถกำหนดการส่งอีเมลยืนยันการสั่งซื้อจากระบบ ที่จะส่งไปยังอีเมลของลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าบนหน้าเว็บไซต์จนจบขั้นตอน โดยสามารถคลิกทำเครื่องหมายถูกที่ตัวเลือกที่ต้องการ โดยตั้งค่าได้ 3 กรณี ดังต่อไปนี้

(หมายเหตุ : ระบบจะกำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็น "ส่งไปยังอีเมลที่ระบุในที่อยู่ในการออกใบเสร็จ" เพียงอย่างเดียว ซึ่งเว็บมาสเตอร์สามารถกำหนดการส่งอีเมลถึงผู้สั่งซื้อได้ตามความเหมาะสมกับรูปแบบการขายสินค้าในร้านค้้าของท่านได้ค่ะ)

 • กรณีที่ 1 คลิกเลือกเฉพาะ "ส่งไปยังอีเมลที่ระบุในที่อยู่ในการออกใบเสร็จ" : เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการสั่งซื้อไปยังอีเมลผู้รับที่กำหนดในส่วน "ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ" เท่านั้น
   
 •  กรณีที่ 2 คลิกเลือกเฉพาะ "ส่งไปยังอีเมลที่ระบุในสถานที่จัดส่งสินค้า" : เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการสั่งซื้อไปยังอีเมลผู้รับที่กำหนดในส่วน "สถานที่จัดส่งสินค้า" เท่านั้น
   
 • กรณีที่ 3 คลิกทั้งสองตัวเลือก : เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการสั่งซื้อไปยังอีเมลผู้รับที่กำหนดทั้งในส่วน "ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ" และ "สถานที่จัดส่งสินค้า"

 

 ตัวอย่าง ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าในระบบร้านค้าออนไลน์ VelaCommerce โดยกรอกข้อมูลอีเมลในส่วน "สถานที่จัดส่งสินค้า" เป็นแอคเคาท์ A@hotmail.com และ "ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ" เป็นแอคเคาท์ B@hotmail.com ดังรูป

ซึ่งจากตัวอย่างข้างต้น เปรียบเทียบกับส่วนของการส่งอีเมลถึงผู้สั่งซื้อ ระบบจะทำการส่งเมลในรูปแบบดังต่อไปนี้

 • กรณีที่ 1 ร้านค้าตั้งค่า "ส่งไปยังอีเมลที่ระบุในที่อยู่ในการออกใบเสร็จ" : เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการสั่งซื้อไปยังอีเมA@hotmail.com  เท่านั้น (B จะไม่ได้รับอีเมล)
   
 •  กรณีที่ 2 คลิกเลือกเฉพาะ "ส่งไปยังอีเมลที่ระบุในสถานที่จัดส่งสินค้า" : เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการสั่งซื้อไปยังอีเมล B@hotmail.com เท่านั้น (A จะไม่ได้รับอีเมล)
   
 • กรณีที่ 3 คลิกทั้งสองตัวเลือก : เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการสั่งซื้อไปยังอีเมลผู้รับที่กำหนดทั้ง A@hotmail.com และ B@hotmail.com

นอกจากนี้ ส่วนของการตั้งค่าอีเมลร้านค้า ยังมีผลต่อการรับและส่งอีเมลที่มาจากการปรับปรุงรายการสั่งซื้อและกดปุ่มส่งเมลในหน้าใบรายการสั่งซื้อ รวมถึงการส่งอีเมลจากการกดปุ่มเปลี่ยนสถานะที่หน้าใบรายการสั่งซื้อด้วย โดยระบบจะส่งอีเมลไปยังอีเมลผู้ส่งและอีเมลผู้รับที่กำหนดไว้ในส่วนตั้งค่าอีเมลร้านค้านี้ค่ะ
ระบบ Vela Commerce

การเพิ่มหมวดหมู่บนสุด article
การเพิ่มหมวดหมู่ย่อย article
การเพิ่มหมวดหมู่พิเศษ
วิธีเพิ่มสินค้า article
การแก้ไขสินค้า article
วิธีเปลี่ยนสถานะสินค้า article
วิธีเปลี่ยนลำดับสินค้า
การเปลี่ยนรูปสินค้า article
การกำหนด Alternate Text รูปภาพสินค้าหลักและรูปภาพสินค้าเสริม article
การกำหนดขนาดรูปภาพสินค้า article
วิธีกำหนดลายน้ำให้กับรูปภาพสินค้า
วิธีกำหนดลำดับแสดงรูปภาพเสริมสินค้า
การลบสินค้า article
การย้ายสินค้าไปหมวดหมู่อื่น article
การใส่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ article
ระบบชำระเงิน
การเลือกใช้สกุลเงินที่ใช้กับระบบบัตรเครดิตของ Paypal article
วิธีจัดการรายการสั่งซื้อ
การตั้งค่าร้านค้า article
การใช้งานระบบ stock สินค้า article
การสั่งซื้อสินค้าเกินกว่าที่มีใน stock
วิธีตั้งค่าการคืนจำนวนสินค้าเข้าสู่ระบบ Stock สินค้า เมื่อมีการยกเลิกรายการสั่งซื้อ
วิธีตั้งค่าแสดงจำนวนสินค้าใน Stock ที่หน้าเว็บไซต์
วิธีกำหนดรูปแบบเริ่มต้นของหน้ารวมสินค้า
วิธีตั้งค่าแสดงรูปภาพการชำระเงินและข้อความอธิบายในหน้าตะกร้าสินค้า article
การใช้งาน ปุ่มหน้ารายการสั่งซื้อ (หน้าตะกร้าสินค้า)
รูปแบบการคิดค่าขนส่งสินค้า article
วิธีการตั้งค่า vat ค่าขนส่ง
วิธีการกำหนดราคาสำหรับกลุ่มสมาชิก
วิธีกำหนดการแสดงรูปภาพในรายการสั่งซื้อ
วิธีกำหนดและแจ้งสถานะรายการสั่งซื้อให้กับลูกค้า
วิธีเพิ่ม "ข้อมูลที่อยู่ร้านค้า" ในใบรายการสั่งซื้อ article
วิธีการใช้งานระบบค้นหา Ready Planet Search Engine
วิธีกำหนดคำนิยามหัวข้อรายละเอียดสินค้า
วิธีการใช้งานระบบ Combined Search article
วิธีการใช้งานระบบ Custom Field article
วิธีการสร้างแบบฟอร์มในหน้า Checkout article
สร้างเมนูประวัติการสั่งซื้อสินค้าของสมาชิก
การจัดวางรายการสินค้าที่เมนูย่อย
การสร้าง/จัดการ Catalogแสดงผลบนหน้าแรกของเว็บไซต์
ค้นหาสินค้า
ค้นหารายงานสั่งซื้อ
แบบฟอร์ม
การสร้างฟอร์มติดต่อกลับให้กับสินค้า
ระบบคูปองส่วนลด (E-Coupon)